En av fyra kvinnor har någon gång blivit sexuellt trakasserad på arbetet, enligt en undersökning som fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega genomfört.

Bland män är andelen en av 25.

Av dem som upplever sig utsatta är det bara 20 procent som berättat för sin chef om trakasserierna. Nästan lika många berättade inte för någon överhuvudtaget om vad som hänt, enligt undersökningen.

Det finns flera orsaker till att många väljer att hålla tyst, bland annat oro för att man överreagerat eller misstolkat vad som hänt. Var femte angav att rädsla för konsekvenser, som att mista jobbet, låg bakom tystnaden.

1 035 medlemmar i Unionen besvarade frågorna i undersökningen, som utfördes av Novus.