imageGérard Duménil visade på Marxkonferensen en modell framtagen av fysiker för att beskriva 30 miljoner företag från hela världen och hur de äger och kontrollerar varandra. Resultatet ser ut som en slipsknut.  Och innebörden är att i centrum av världsekonomin finns ett litet antal finansiella institutioner som äger varann inbördes och i sin tur äger och kontrollerar den allra största delen av världens företag och tar hand om vinsterna från den riktiga produktionen. Medan de gammeldags kapitalisterna är ganska få och utan större inflytande. Och nyliberalism är i den här modellen alltså när politiken ser som sin främsta uppgift att hjälpa till att upprätthålla och rädda det här systemet.