Vänsterpartiet anmäler Moderaternas nya reklamkampanj till Konsumentverket.

I kampanjen skriver M att Stockholm ”snart har 6 000 nya studentbostäder”. Men i verkligheten är bara 400 av dessa påbörjade, och de 6 000 lägenheter man pratar om står inte klara förrän om bortåt ett decennium.

V:s anmälan får ses som ett oortodoxt inslag i den politiska debatten, men den låga byggsiffran talar sitt tydliga språk: Alliansen prioriterar inte bostäder.

Som en ny rapport från LO visar har det lett till att antalet kommuner med bostadsbrist har ökat från 45 till 126 mellan åren 2000 och 2013. Särskilt allvarligt är läget i våra viktigaste tillväxtom­råden kring storstäderna.

Att satsa 15 miljarder på ökade ambitioner runt bostäder som LO föreslår skulle avsevärt förbättra situationen och dessutom ge cirka 26 000 nya arbetstillfällen.

Men minst lika viktigt är att dagens stora bostadsbrist gör att matchningen på arbetsmarknaden blir lidande. Jobb kan inte besättas då de sökande inte hittar någonstans att bo.

Alliansens slapphänthet på bostadsmarknaden uppfyller därmed inte ens grundförutsättningarna för allt tal om att skapa en flexibel och fun­gerande arbetsmarknad.