Foto: Björn Larsson Rosvall

Foto: Björn Larsson Rosvall

Åkerier anlitar chaufförer från andra länder och ger dem usla villkor – något Arbetet skrivit om i ett reportage om polska chaufförer i Sverige.

 

Rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden behöver kompletteras med kollektivavtal och tydliga regler. I Sverige ska det vara svenska kollektivavtal.

Anledningen till att vi så högt eftersträvar detta är att kollektivavtal är konkurrensneutrala. Det innebär att alla företag som är verksamma på den svenska arbetsmarknaden har samma grundvillkor och en sund konkurrens kan upprätthållas.

Om vi tillåter att vissa företag kan konkurrera med sämre villkor för de anställda och därigenom vinna ekonomiska fördelar kommer vårt inhemska näringsliv att sakta men säkert tvingas avstå från sina vinster för att kunna hänga med i konkurrensen.

Självklart ska vi delta i arbetet för en större öppenhet, mångfald och rörlighet, men den utvidgade arbetsmarknaden får aldrig innebära att löntagare ställs mot varandra eller att en sund konkurrens sätts ur spel.

Vi har nog alla läst om lastbilschaufförer och byggnadsarbetare från andra länder som arbetar på orimliga villkor men problemet är mycket större: hela vår välfärd drabbas av att skatteintäkterna minskar.

Om offentlig sektor vid upphandling kräver svenska kollektivavtal för företag som vill delta i anbudsgivningen skulle många av dagens problem lösa sig själva.

Om polisen och skattemyndigheten fick större befogenheter skulle problemet med långa entreprenörskedjor kunna undvikas. Ju längre ner i kedjan  man tittar, desto vanligare är det med oseriösa och, i vissa fall, rent kriminella aktörer.

Skattefusk, svartarbete, utnyttjande av utländsk arbetskraft, lönedumpning, säkerhetsbrister och arbetsmiljöproblem breder ut sig.

Löntagare konkurrerar med varandra med löner, hälsa och ibland livet som insats. Alla seriösa företagare som vill göra rätt för sig och följa svenska regler och avtal får svårt i konkurrensen med de företag som erbjuder jobbet för halva kostnaden.

Problemet med okontrollerade underentreprenörskedjor, oseriösa aktörer, lönedumpning och avsaknad av avtal och regleringar ser vi på flera håll på svensk arbetsmarknad.

Avslöjande tv-reportage har visat hur skogsarbetare från tredje land luras till Sverige med löften om avtalsenliga villkor. Inom åkeribranschen pressas lönerna till skamliga nivåer och lastbilschaufförerna lever under omänskliga förhållanden, helt utan rättigheter eller möjlighet att påverka sin situation. Hästköttsskandalen har satt ljuset på livsmedelsbranschen där fenomenet underleverantörskedjor har blottat sina yttersta baksidor.

I flera andra länder, som Norge och Finland, finns exempel där man lyckats lösa ansvarsfrågan och kommit långt med att stävja de problem som Sverige dras med. I Norge har man i flera år tillämpat något som kallas solidaransvar. Det innebär att huvudentreprenören tar ansvaret för hela entreprenörskedjan.

Följderna har inte låtit vänta på sig: förbättrad arbetsmiljö, minskat fusk och färre olyckor.

Som fackligt aktiva och socialdemokrater vill vi få bort politiska beslut som bidrar till en utveckling där allt fler oseriösa aktörer släpps in på marknaden. Därför krävs det krafttag från alla politiska nivåer i frågan.

Det ska vara svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. Det gynnar alla, såväl anställda som företagare.

 

6F Fackförbund i samverkan Kalmar Län
Kjelle Lundgren, Fastighets
Bjarne Ringdahl, Seko
Mattias Spångberg, Byggnads
Stefan Andersson, Målarna
Jan-Erik Arvidsson, Elektrikerna