Att många LO-medlemmar lämnar arbetslivet före 65-årsdagen är välkänt. Men vid vilken ålder går de faktiskt i pension?Hur många tvingas ta ut ålderspension i förtid därför att det har blivit svårare att klara sig på sjukpenning eller a-kassa? Hur mycket sänks pensionerna av deltidsarbete, otrygga anställningar och ohälsa?

Det är frågor som LO ska belysa i en nyss startad pensionsutredning.

Utredningen ska analysera hur LO-medlemmarna påverkas av förslagen från Pensionsåldersutredningen, som syftar till ett längre arbetsliv, och lägga fram egna förslag som kan förbättra medlemmarnas pension. Utredningen, som just haft sitt första möte, leds av LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin.

LO-ekonomen Mats Morin har nyligen utvärderat den allmänna pensionen i två rapporter, Pensionsreformen i halvtid och Pensionsreformen i full tid.