Jobba längre så får du mer pension, brukar det heta. Men det är ett dåligt råd för många kvinnor.

Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam

Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam

– Om du har låg pension tjänar du lite eller inget alls på att jobba vidare, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam.

Ett extra arbetsår efter 65-årsdagen höjer pensionen med runt åtta procent för de flesta. Men det gäller inte lågavlönade, dit hälften av alla kvinnor hör, eftersom de får garantipension. För dem kan jobbåret i stället bli en ren förlustaffär.

Garantipensionen minskar nämligen i takt med att inkomstpensionen ökar. Även bostadstillägget, som räddar många pensionärer från fattigdom, minskar om man jobbar vidare.

– Om man tjänar på att jobba längre eller inte beror på hur stor del av pensionen som är garantipension, men för de flesta lågavlönade lönar det sig dåligt, säger Håkan Svärdman.

I våras hjälpte han Arbetet att räkna ut hur ett års extra arbete efter 65-årsdagen påverkar ekonomin för en undersköterska som tjänar 18 800 kronor i månaden. Hon skulle som pensionär tjäna 45 kronor i månaden på det extra året, men sammanlagt gå miste om 126 000 kronor i garantipension under det år hon jobbar vidare. Till skillnad från annan pension kan garantipensionen nämligen inte skjutas upp – utan pengarna försvinner om de inte tas ut.

Men man kan ta ut pensionen och samtidigt fortsätta att arbeta, och det råder Håkan Svärdman låginkomsttagare att göra – om de orkar och kan.

– Plocka ut pensionen och lägg undan den på ett konto. På så sätt kan du bygga upp ett rejält kapital under det extra arbetsåret, och det kan du behöva senare, säger han.