Foto: Vilhelm Stokstad

Foto: Vilhelm Stokstad

Vad tycker du om EU? EU-kommissionens Viviane Reding frågade svenskar i Stockholm i veckan som en del av Medborgardialogen.

 

Vad tycker du om EU? undrade EU tidigare i veckan. Redan nu börjar det märkas att valet till parlamentet närmar sig. Den 25 maj 2014 är det dags.

Krisen viner runt EU:s knutar och nationalistpartier är på frammarsch. Samtidigt vill EU-kommissionen fördjupa samarbetet mellan unionens 28 länder. Ekonomisk samordning är sättet att rida ut krisen, hävdar EU-kommissionen men möts av kritik. För när samordning ska genomföras i praktiken blir det ofta politisk strid.

Ska EU bestämma om kvinnor ska kvoteras in i bolagsstyrelser? Hur ska frihandelsavtalet med USA se ut? Och hur ska en bankunion genomföras?

Just nu är det många avgörande frågor som diskuteras. Dessutom kvarstår hotet mot euron, och krisen i Grekland är långt ifrån över. För fackens del har det också varit tuffa frågor under krisåren när arbetslösheten varit rekordhög, lönerna sjunkit och antalet medlemmar minskat.

En liten ljuspunkt är dock ett nytt förslag som innebär att EU ska ta större hänsyn till arbetslöshet och andra sociala indikatorer då unionen och länderna utformar sin ekonomiska politik.

När 350 personer samlades i Stockholms stadshus i veckan var frågan hur de vill att ett framtida Europa ska se ut. EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding var där under vad som kallas Medborgardialogen, som anordnas av EU-kommissionen.

– Den genomförs på 50 platser i Europa, säger Johan Wullt, pressekreterare på EU-kommissionen i Sverige.

Dialogen började 2012 och avslutas nästa år. Då ska EU-kommissionen vara färdig med en rapport om hur de som deltagit runt om i Europa vill förändra unionen.

I Sverige fick de 350 personerna rösta om vad de anser vara bästa sättet att bekämpa arbetslöshet, men också hur de tyckte att EU har hanterat den ekonomiska krisen och hur EU ska hantera brott mot mänskliga rättigheter.

Medborgardialogen kan ses som en sorts uppvärmning inför EU-parlamentsvalet nästa år. För en sak är i alla fall säker. EU-frågorna kommer att märkas mer ju närmare valet vi kommer.

De kommer också att märkas i Arbetets spalter. Vi hoppas att du kan få svar på några av frågorna du har på vår hemsida under rubriken: Frågor och svar om EU. Där får du enkelt och kortfattat förklarat till exempel vad politiker egentligen menar då de talar om sexpacket eller tvåpacket.

Enkät

1) Vad anser du vara den viktigaste frågan som EU ska lägga mest tid på?
2) På vilket sätt behöver EU förändras?

loabrynjulfsdottirLoa Brynjulfsdottir, chef för LO:s inter­nationella avdelning:
1) Den mest akuta frågan är att lösa den ekonomiska krisen och på sikt få ett hållbart EU, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. EU-projektet skulle vara medborgarnas Europa men när mänskliga och fackliga rättigheter urholkas i krisens spår, riskeras hela det europeiska integrationsprojektet. Fokus måste ligga på att skapa sunda konkurrensvillkor genom att reglera den inre marknaden, i stället för att uppmuntra konkurrens.
2) Det behöver bli tydligt att grundläggande sociala rättigheter ska vara överordnade de ekonomiska friheterna. Ett socialt protokoll bör införas i EU:s fördrag så att vi får en balans mellan skyddet för grundläggande fackliga fri- och rättig­heter och den fria rörligheten.

jonasberggrenJonas Berggren, chef för Svenskt Näringslivs Brysselkontor:
1) En väl fungerande inre marknad är mest effektivt för att stärka EU:s konkurrenskraft och skapa tillväxt och välstånd. Det är en grundbult i Europa­sam­arbetet. Att ta bort hinder för den fria rörligheten och säkerställa konkurrens på lika villkor måste vara en huvuduppgift.
2) För oss är det därför självklart att EU:s övergripande inriktning bör vara att stärka företagens och medlemsländernas möjlig­heter att hävda sig i en starkare global kon­kurrens. EU måste avhållas från att upp­rätta system och regelverk som hindrar det.

EhingerBerlingAsaÅsa Ehinger Berling, internationell ­sekreterare Saco:
1) EU har fortfarande mycket kvar att göra för att underlätta den fria rörligheten för arbetstagare, utan att för den skull skapa underlag för ett ”race to the bottom” när det gäller arbetsvillkor.
2) Man kan fråga sig om EU verkligen måste intressera sig för alla de områden som de gör i dag. Vad är det som verkligen behöver koordineras på europeisk nivå?