Allmängiltigförklaring av kollektivavtal har alltid varit en främmande fågel i den svenska avtals­faunan. Men kanske är det dags att lära om och läsa på. Den svenska modellen är inte skriven i sten.

Åtminstone inte om Transport och Biltrafikens arbetsgivarförbund får bestämma. Deras framförhandlade avtal skulle i framtiden kunna upphöjas till lag genom ett riksdagsbeslut. På så sätt skulle avtalade löner och villkor omfatta alla företag i den aktuella branschen, svenska som utländska.

Det är just konkurrensen när utländska åkerier utför otillåtna inrikes transporter som fått både fack och arbetsgivare att tänka om.

De utländska chaufförerna arbetar, enligt Transport, för bråkdelar av de svenska lönerna. Officiellt uppvisar de ett kontrakt, men inte sällan avlönas de efter ett annat. I andra fall presenteras chaufförerna som egenföretagare, utrustade med F-skattsedel, och ibland kommer de från ett utländskt bemanningsföretag med ett inhemskt kollektivavtal i botten.

Lars Lindgren, ordförande för Transport, är klar över att han svär i den fackliga kyrkan när han diskuterar allmängiltigförklaring av kollek­tivavtal. Men han ser inga alternativa vägar framåt.

– Tiden är ny, utmaningarna annorlunda och vi måste anpassa oss och pröva nya metoder som vi tidigare inte behövt överväga, än mindre använda, säger han.

Och till sina belackare säger han kort och gott: Kom med en bättre idé och jag lovar att jag ska släppa den här om allmängiltigförklaring omedelbart.

Så här långt har dock tystnaden i hans fackliga omgivning varit talande. Ingen har en alternativ angreppsmetod för att upprätthålla konkurrensneutrala löner och villkor i en utsatt bransch som åkerinäringen.

När Lavaldomen och den efterföljande lagstiftningen omöjliggjorde för facket att tillgripa stridsåtgärder för annat än kärnan eller minimikraven i kollektivavtalen – då blev en redan svår situation än svårare. Men domen var bara toppen av isberget. Svårigheterna med att kontrollera löner och villkor fanns redan tidigare och har vuxit från år till år.

Transport klarar helt enkelt inte av att kontrollera vad som sker i branschen, och det skapar en ohållbar situation för de seriösa åkerierna och därmed för medlemmarna, enligt Lars ­Lindgren.

Åkerierna med kollektivavtal konkurreras ut, alternativt anpassar sig och anställer utländska chaufförer från bemanningsföretag för bråkdelar av de svenska kollektivavtalade lönerna.

Att överväga allmängiltigförklaring av svenska kollektivavtal innebär ett dramatiskt avsteg från den svenska modellen. Från dagens avtalsmodell – som innebär att fack och arbetsgivare tar ansvar för löner och villkor – till ett system där riksdagen avgör och upphöjer framförhandlade avtal till lag.

Det bytet har redan skett i Norge där flera bran­scher i dag valt att begära och få avtal allmän­giltigförklarade. Det gäller renhållningsbranschen och byggbranschen. Kanske blir utvecklingen ­likartad i Sverige med Transport som ban­brytare.Tommy Öberg