Allt fler har otrygga, tillfälliga jobb. I september var en av sex med arbete anställd på lösa boliner. Det är 700 000 människor – 51 000 fler än i september förra året. Samtidigt minskade antalet fasta jobb.

Det visar SCB:s siffror om läget på arbetsmarknaden i september.

382 000 var arbetslösa i september. Det är samma siffra som i september förra året och motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Säsongsrensat, det vill säga med variationer som följer med årstiderna bortrensade, var antalet 409 000 personer eller åtta procent av arbetskraften.

Antalet sysselsatta ökade med 41 000. Befolkningen i arbetsför ålder ökade med samma antal.

Ungdomsarbetslösheten var 20,8 procent i september. 130 000 ungdomar under 25 år var arbetslösa.