Nästan hälften av de arbetslösa lämnade inte in sina aktivitetsrapporter i tid. 90 000 hade lämnat in rapporter – 70 000 hade inte gjort det, när tiden gick ut vid midnatt. Det innebär att Arbetsförmedlingen ska skicka över 70 000 nya ärenden till a-kassorna.

Men långt färre än 70 000 kommer att drabbas av de nya sanktionerna. Orsaken är helt enkelt att de inte får några pengar från a-kassan.

Av de första 3 000 underrättelserna som IF Metalls a-kassa tog emot från Arbetsförmedlingen var det bara 100 som ledde till någon åtgärd. Resten gällde folk som inte får ersättning från a-kassan.

Arbetsförmedlingen vet inte vilka som får ersättning från a-kassorna. Lagen tillåter inte a-kassorna att lämnar över de uppgifterna till Arbetsförmedlingen.

– Vi vet bara vilka som ansöker om a-kassa. Så har det alltid varit. Det har aldrig inneburit några problem tidigare. Men nu kommer vi att skicka iväg ganska många underrättelser till a-kassorna om folk som inte får ersättning av dem, säger Göran Åhman, arbetsförmedlingens projektledare.

Bara i september fick a-kassorna drygt 27 000 ärenden från Arbetsförmedlingen. Det är långt mer än vad de hade räknat med. I januari fick de en prognos från Arbetsförmedlingen. Den räknade med mellan 80 000 och 160 000 nya ärenden till a-kassorna – per år.

I oktober kommer syndafloden – 70 000 ärenden till. Erfarenheten hittills är att det mesta som ramlar in hos a-kassorna egentligen inte ska dit.

Det är politikerna som vill bygga upp en gigantisk kontrollapparat för att hålla koll på arbetslösa – inte Arbetsförmedlingen och definitivt inte a-kassorna. De har nyanställt 120 personer, av totalt 1 500 anställda, för att klara anstormningen.

Lagen trädde i kraft den 1 september. Regeringen ville att den skulle gälla en halv miljon arbetslösa från start. Det sade Arbetsförmedlingen nej till.

Trots en start i mindre skala har resultatet inte blivit någon succé.

Det började med att 8 000 arbetslösa fick besked om fel slutdatum, den 14 november i stället för den 14 oktober. De slapp lämna in rapporter i oktober. Sedan låg it-systemet nere i måndags morse. Det gjorde att slutdatum flyttades fram till i går, onsdag.

I mars ska rapportplikten vara införd för samtliga arbetslösa. Under 2013 omfattas bara de som får ersättning från a-kassan. I januari tillkommer de som är mellan 18 och 24 år och inskrivna i Jobbgarantin för unga. I februari ska deltagarna i Jobb- och utvecklingsgarantin börja rapportera.

Arbetsförmedlingen ska rapportera alla som inte uppfyller rapportkravet till a-kassorna. De som är med i en a-kassa och inte har rapporterat får en varning. Det står i den nya lagen som riksdagen har klubbat igenom.

Straffskala med fem steg

• Den 1 september trädde en ny lag i kraft. Arbetslösa ska lämna in en aktivitetsrapport varje månad. Den första rapporten, för september, ska vara inne senast den 14 oktober.
• Den som inte lämnar in en rapport eller söker jobb tillräckligt aktivt drabbas av sanktioner i fem steg. Första steget är en varning. Det femte steget är indragen a-kassa.
• Regeringen vill ändra lagen så att även arbetslösa med aktivitetsstöd eller socialbidrag ska kunna drabbas av sanktioner. Det går inte i dag.