Nästan 30 miljoner slavar finns det i världen. Indien är det land som har störst antal slavar i världen, 14 miljoner. I Sverige finns kring 1 300 visar ett nytt slavindex.

Det finns nästan 30 miljoner slavar i världen i dag. Mest utbrett är slaveriet i Indien. I Sverige finns kring 1 300 slavar, enligt ett nytt index.

I Indien finns kring 14 miljoner slavar och i Mauritanien är kring 4 procent av befolkningen förslavad, vilket är den högsta andelen i världen.

Det är den australiensiska stiftelsen Walk free foundation som tagit fram ett index över vad de kallar modernt slaveri. Slaveriet i 162 länder rankas. Sverige hamnar långt bak, på plats 150 och enligt deras bedömning finns mellan 1200 och 1300 slavar här.

Enligt stiftelsens definition ingår inte enbart tvångsarbete i det moderna slaveriet utan även slavliknande villkor som uppkommit på grund av skuld, tvångsäktenskap och människohandel. 
Deras bedömning är att det finns 29,8 miljoner människor i världen som lever i modernt slaveri. FN-organet ILO:s bedömning är att 21 miljoner människor i dag har ett tvångsarbete.

Indien hamnar högst på listan då det kommer till antal slavar, 14 miljoner, följt av Kina och Pakistan med 2,9 respektive 2,1 miljoner. 
Ser man istället slaveriet andel av befolkningen så hamnar Mauritanien högst upp följt av Haiti och Pakistan.

• Så utbrett är slaveriet i världen