Ingen bär ansvar för olyckan där en 66-årig man föll ner i en silo med frätande massa och dog på Munksjö pappersbruk i Billingsfors.  I dag kom domen som frikände både den tidigare produktionschefen och företaget.

– Det har varit en riktigt juridisk prövning där man vänt på alla stenar och det har varit viktigt för oss i facket. Nu känns det som att vi får ett riktigt avslut, säger Stein Begby, Pappers huvudskyddsombud på bruket.

Det var i slutet av augusti 2011 som olyckan inträffade. Den 66–årige mannen arbetade uppe på en cistern när taket gav vika. Han störtade ner i en frätande massa som höll en temperatur på mellan 60 och 70 grader och avled.

Den tidigare produktionschefen åtalades för att ha vållat mannens död av oaktsamhet på grund av att han inte gjort vad han borde för att förebygga olyckan, och företaget krävdes av på en företagsbot på 2 miljoner kronor. I dag kom domen från Vänersborgs tingsrätt som frikänner både chefen och företaget.

Av domen framgår det att företaget känt till att cisternens tak var allvarligt rostskadat. Arbetsgivaren hade därför spärrat av delar av taket med randiga plastband i väntan på att det skulle repareras efter semestrarna i september.

Mannen hade ändå gått innanför avspärrningarna för att utföra sina arbetsuppgifter när taket gav efter.

Åklagaren ansåg att avspärrningarna inte var nog, att företaget inte gjort tillräckliga riskbedömningar och inte heller informerat de anställda om att taket var livsfarligt.

Tingsrätten ger åklagaren rätt på en av punkterna. Domstolen konstaterar att produktionschefen inte hade informerat de anställda om att taket var livsfarligt, men drar samtidigt slutsatsen att det inte hade spelat någon roll om han gjort det. Den omkomne mannen hade nämligen fått informationen av mannen som inspekterat taket, och han hade själv hjälpt till att sätta upp avspärrningarna.

Trots att han visste om livsfaran gick han innanför plastbanden för att komma åt en ventil bättre. Han och flera kollegor brukade reglera ventilen från det hållet och det visste produktionschefen om, men domstolen konstaterar att det också hade varit möjligt att utföra arbetet utanför avspärrningen.

Det faktum att produktionschefen inte informerat 66-åringen om riskerna orsakade därmed inte hans död, enligt domstolen. Både han och företaget frikänns därmed från ansvar.

Stein Begby, huvudskyddsombud, är förvånad över domen. Underrättegången trodde han på en fällande dom.

– Min magkänsla sade mig, det, men utgången spelar egentligen ingen roll. Det viktiga var att det blev en korrekt juridisk prövning och inte att hitta någon syndabock, säger han.

Stein Begby säger att mycket har förändrats i arbetsmiljöarbetet sedan olyckan inträffade. Bruket har blivit en säkrare arbetsplats på flera sätt.

– Man kan inte låta något sånt här tragiskt gå spårlöst förbi utan att vi drar någon lärdom av det.

– Nu när domen kommit kan vi gå vidare, men det betyder inte att vi glömt. Vi förlorade en kollega varit här länge och som jag jobbat med i 25 år. Det är något vi bär med oss som en dyrköpt erfarenhet, säger han.

Dödsolycka vid pappersbruk

Chef åtalas för fabriksolycka