Få hotell och restauranger erbjuder nattpersonalen hälsokontroller, trots att lagen kräver det. Arbetsmiljöverket har därför lämnat över ett antal fall till åklagare.

Åtgärden är ett resultat av den specialgranskning som Arbetsmiljöverket har genomfört av hotell- och restaurangnäringen i Malmö, Göteborg och Växjö. Under våren 2013 genomfördes totalt omkring 300 inspektioner.

– Tidigare inspektioner har visat att arbetsmiljön inte är högt prioriterad i branschen, därför ville vi göra en större satsning, förklarar Pernilla Niia, biträdande tillsynsdirektör vid Arbetsmiljöverket i Göteborg.

Kampanjen motiverades också av att andelen unga och andelen kvinnor är hög i branschen – grupper som är mer olycksdrabbade och har högre sjukfrånvaro än andra.

Totalt har inspektionerna resulterat i 163 inspektionsmeddelanden med 680 krav riktade till de undersökta företagen. Framför allt har Arbetsmiljöverket uppmärksammat briser i det systematiska arbetsmiljöarbetet, till exempel dålig rutiner kring olyckor och olyckstillbud. Verket har också stött på hissar som saknar korgdörr eller ljusridå, med risk för att människor kläms fast mellan gods och den yttre dörren.

Ett speciellt problem är att personal som jobbar natt i många fall inte erbjuds hälsokontroller.

– Sedan länge finns ett lagkrav om att nattpersonal ska få medicinska kontroller, säger Pernilla Niia. Människor är generellt sett inte skapade för att arbeta på natten, men vissa klarar det sämre än andra. Kontrollerna är tänkta att visa om personer som far särskilt illa av att jobba natt ändå gör det.

Att nattpersonal inte får hälsokontroller beror i de flesta fall på att arbetsgivarna inte känner till regeln. Men eftersom de är skyldiga enligt lag att erbjuda hälsokontroller har Arbetsmiljöverket lämnat över några av fallen till åklagare.

Pernilla Niia vill inte säga att hotell- och restaurangbranschen generellt är en ”farlig” bransch att arbeta i.

– Farlig… det är ett relativt begrepp. Men du ser väldigt sällan servitriser som är 60 år. Det är ett slitigt arbete.