Foto: Bertil Enevåg Ericson

Ihsan Bircan är en av 150 000 som ska lämna in aktivitetsrapporter. A-kassorna får mycket extraarbete och de arbetslösa riskerar straff. Men Ihsan Bircans problem är inte rapportplikten utan arbets­lösheten. Han fick hjärtinfarkt efter nästan 40 år i krogbranschen. – Jag kan inte jobba kvar i branschen. Det är för stressigt, säger han.

 

A-kassorna kommer att drunkna i ärenden. Det blir följden av det nya kravet på arbetslösa att rapportera till Arbetsförmedlingen varje månad

– Den här mängden ärenden hade vi aldrig kunnat förbereda oss för. Vi befarar att antalet ärenden bara efter den första månaden blir större än vad Arbetsförmedlingen hade räknat med på ett helt år, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på a-kassornas samorganisation.

I onsdags gick tiden ut för 150 000 arbetslösa. Senast då skulle de ha lämnat in sina aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen – annars blir följden sanktioner. Men så sent som en dag innan, i tisdags, hade knappt hälften lämnat in sina rapporter.

Den nya lagen gäller sedan den 1 september. Sedan dess har a-kassorna fått in en massa extra ärenden. IF Metall har gått igenom de 3 000 första.

– Vi har fattat beslut i kanske 100 ärenden – resten är sådant som vi inte skulle ha överhuvudtaget. Det innebär extra arbete. I vårt system krävs det 14 knapptryckningar bara för att avskriva ett ärende, berättar Olle Åkerlund, föreståndare för IF Metalls a-kassa.

Den nya lagen flyttar arbetsuppgifter från Arbetsförmedlingen till a-kassorna. Nu ska a-kassorna utreda när myndighetens handläggare underkänner de arbetslösas rapporter.

IF Metalls a-kassa har fått in något hundratal underkända rapporter. Olle Åkerlund berättar om en arbetslös som hade sökt fem jobb. Hans rapport blev underkänd därför att arbetsförmedlaren tycker att det fanns 35 jobb som passade.

– Vi är inte mot kontroll av arbets­lösa, men nu handlar det bara om att straffa fler. Regeringen tycker att de arbetslösa är lata och inte söker tillräckligt många jobb. Det är inte tillräckligt många som straffas. Men om du har sökt 300 jobb och fått 300 nej är det inte straff du behöver – utan stöd, tycker Olle Åkerlund.

Arbetsförmedlingens projektledare Göran Åhman räknar med att hälften av de arbetslösa hade lämnat in sina rapporter dagen innan tidsfristen gick ut. De som struntar i att rapportera får det första straffet på den nya femgradiga skalan – en varning.

Sedan skärps straffet undan för undan till steg fem – indragen a-kassa.

Men alla får inte straff – bara de som har a-kassa. Rapporteringskravet gäller även dem som har sökt a-kassa. Orsaken är att Arbetsförmedlingen inte vet vilka som till slut beviljas ersättning.

– Så är lagen skriven. Hittills har det inte varit några problem. Men med den nya lagen blir följden att vi skickar ganska många ärenden till a-kassorna om människor som inte har ersättning, konstaterar Göran Åhman.

Till detta kommer inkörningsproblemen som innebär att Arbetsförmedlingen skickar över allt möjligt till a-kassorna.

– En anmälan gällde någon som hade fått jobb 2002. Vi har fått mycket sånt, berättar Olle Åkerlund.