LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson vill att Socialdemokraterna ska driva LO-medlemmarnas frågor i den kommande valrörelsen.

– Problemet är att Socialdemokraterna bara försöker vinna medelklassens stöd. Det är väldigt lite fokus på våra frågor. Det vore bra om vi och Socialdemokraterna gemensamt kan driva arbetslivsfrågorna, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Han tar avstamp i den borgerliga regeringens politik, som enligt honom enbart är fokuserad på skattesänkningar, som i första hand gynnar dem som redan har det bra. Karl-Petter Thorwaldsson hänvisar till siffror från riksdagens utredningstjänst som visar att sedan den borgerliga regeringen tillträdde har den tiondel av befolkningen som har det bäst fått 25 procent av alla skattesänkningarnas värde – medan den tiondel som har det sämst har fått 1 procent av skattesänkningarna.

Och i den senaste budgeten finns det utgiftsökningar på 24 miljarder kronor och av detta går, enligt utredningstjänsten, 19 miljarder till skattesänkningar för dem som redan har det bra.

Hos Socialdemokraterna saknar han en satsning på LO-medlemmarnas frågor. Han berättar att LO-medlemmarna på många arbetsplatser frågar sig varför inget parti tar upp de delade turerna, den dåliga arbetsmiljön eller att många av LO-förbundens medlemmar inte orkar arbeta fram till ordinarie pension.

– Alla är inte kaffe latte-pappor och kaffe latte-mammor. När Socialdemokraterna slåss om samma väljare som regeringen missar partiet arbetslivsfrågorna. Och det är inte ovilja – utan Socialdemokraterna har bara inte tänkt på våra frågor, tror jag.

Även om Karl-Petter Thorwaldsson är kritisk mot Socialdemokraterna så finns det delar i partiets politik som han stöder och tycker är bra. Det är bland annat att Socialdemokraterna vill skapa en garanti för att unga arbetslösa ska få jobb inom 90 dagar, målet att ha lägsta arbetslösheten till år 2020, höjningen av taket i a-kassan och förbättringarna av sjukförsäkringen.

– Jag vill att vi tillsammans med Socialdemokraterna försöker skapa en större trygghet på arbetsmarknaden och mot otrygga anställningar. Och att vi gemensamt driver det i valrörelsen.

I en intervju i Dagens Nyheter i dag säger LO-ordföranden att han är orolig för att medlemmar ska gå till Sverigedemokraterna när skillnaderna mellan de borgerliga och Socialdemokraterna är små.

Och han vänder sig mot att Socialdemokraterna inte haft något alternativ till regeringens jobbskatteavdrag. Karl-Petter Thorwaldsson vill inte riva upp något av jobbskatteavdragen, men han vill lyfta fram att en del skatter måste höjas för att få pengar till sjukvården, skolan och höjd a-kassa.

FAKTA: Motsättningar

Dagens Nyheter listar i dag motsättningarna mellan LO och S:

Jobben. Där LO vill satsa 70 miljarder på jobb i kommuner och infrastruktursatsningar – det har S sagt nej till.

Vinster i välfärden. LO har en mer restriktiv linje än S när det gäller vinster i privata välfärdsföretag.

Bolagsskatten. S accepterar regeringens sänkning av bolagsskatten. LO-ekonomerna är kritiska till den.

Rotavdrag. LO vill att ägare till hyresrätter också ska få göra avdragen. S har inget sådant förslag.