Betydligt fler uppsagda tjänstemän har sökt hjälp hos TRR Trygghetsrådet de tre första kvartalen i år än samma period 2012 och 2011. Men nu ser det ut att ljusna.

Under årets tre första kvartal har 13 198 personer vänt sig till TRR Trygghetsrådet, en stiftelse som hjälper privatanställda tjänstemän att hitta nya jobb då de sägs upp på grund av arbetsbrist.

Det är 1 238 fler än under de tre första kvartalen 2012, och hela 60 procent fler än samma period 2011. Bland de arbetsgivare som sagt upp många tjänstemän i år märks Astra-Zeneca och Ericsson, men Ann-Sofi Sjöberg, informationschef vid TRR, nämner också medieföretag och massa- och pappersindustri som branscher där många tjänstemän har mist jobbet.

Men nu syns alltså tecken på en ljusning. I september i år sades färre tjänstemän upp än i september 2013. TRR, som följer utvecklingen månad för månad, justerar ner sin prognos för antalet uppsagda under hela 2013 från 19 000 till 17 750.

Till skillnad från tidigare år hittar en betydande del av de uppsagda privattjänstemännen nya jobb i offentlig sektor. Från Astra-Zeneca i Södertälje har till exempel många gått till jobb inom staten och landstinget.

Övergångarna till offentlig sektor förklarar troligen att det är färre uppsagda tjänstemän än tidigare som får högre lön på sin nya arbetsplats.

– Särskilt kvinnliga tjänstemän går till den offentliga sektorn, där lönerna är lägre, säger Ann-Sofi Sjöberg.

TRR Trygghetsrådets verksamhet bygger på omställningsavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK.