Hur ser du på att ”Döden på jobbet” väckt debatt och uppmärksammats i en rad medier den senaste veckan, Elinor Torp, journalist och författare till boken som nyss givits ut?

elinortorp– Det är fantastiskt och lite galet med all uppmärksamhet.  Jag är mest glad att ämnet arbetsmiljö nu lyfts i samhällsdebatten, så att den inte bara handlar om hur fler unga ska kunna få jobb. Det är minst lika viktigt vilken arbetsmiljö och vilka risker de möter när de kommer in i arbetslivet.

Är du förvånad över uppståndelsen?

– Egentligen inte. Det har ju länge pratats om pensionsåldersutredningen och att vi måste jobba längre, och då måste arbetsmiljöfrågan lyftas om fler ska hålla hela arbetslivet.

Varför skrev du boken som berättar om en arbetsplatsolycka på Nordkalk 2011, där en ung man dog och en annan fick livshotande brännskador.

– Jag har länge skrivit om arbetsmiljöfrågor som journalist. När jag träffade de här killarnas anhöriga för första gången blev jag så berörd. Jag kände att reportagen jag skrev inte räckte till. Jag ville gå djupare i ämnet.

Att unga skadar sig allvarligt på jobbet blir allt vanligare. Varför tror du att det är så?

– Det handlar nog om det nya arbetslivet. Med många små rörliga firmor, långa entreprenörskedjor och inhyrd personal minskar kontrollen av arbetsmiljön. På stora arbetsplatser fungerar också LO-fackens organisation men så är det inte alltid på de små där många unga börjar.

Vad vill du uppnå med boken?

– Att mindre arbetsgivare ska tänka på arbetsmiljö och säkerhet och att unga ska ställa krav på att få den introduktion de har laglig rätt när det börjar jobba. Sedan vill jag förstås att vi pratar om det här. Arbetsmiljö är något väldigt viktigt som fått för lite plats i samhällsdebatten.

FOTNOT: Elinor Torp är reporter på tidningen Arbetarskydd och boken Döden på jobbet ges ut av fackförbundstidningen Dagens arbete.