De sjukskrivna blir allt fler. I juli i år hade fler personer sjukpenning än när regeringen stramade åt sjukförsäkringen i juli 2008.

Antalet pågående sjukpenningfall var noga räknat 134 600 i slutet av juli 2013, enligt den senaste statistiken från Försäkringskassan som Ekot rapporterar om i dag, tisdag. Det ska jämföras med 133 100 i juli 2008.

Jämförelsen med sommaren 2008 är politiskt intressant eftersom det var den 1 juli 2008 som regeringen införde skarpa tidsgränser i sjukförsäkringen, en striktare bedömning av vem som anses ha arbetsförmåga och en definitiv gräns för hur länge man kan få sjukpenning.

Regeringen har ofta sagt att reformen har pressat ner sjukfrånvaron, men sett till antalet personer som får sjukpenning finns alltså ingen sådan effekt.

Sjukfrånvaron började i själva verket sjunka redan under S-regeringen 2003, och minskningen pågick oavbrutet ända till 2010.

– Det går inte att säga att minskningen accelererade 2008, säger Jan Larsson, som analyserar ohälsa vid Försäkringskassan, till Ekot.

Sedan 2011 ökar sjukfrånvaron, en ökning som fortfarande pågår. I augusti i år fick 146 000 personer sjukpenning någon gång under månaden, en ökning med 7,4 procent jämfört med augusti året innan.

Det här betyder inte att åtstramningen av sjukförsäkringen har saknat effekt. Betydligt färre får förtidspension (sjukersättning) än före reformen. De nybeviljade förtidspensionerna ökar visserligen raskt (med en uppgång på 13,5 procent de senaste tolv månaderna), men fortfarande är det långt till rekordnivåerna i början av 2000-talet. Och det totala antalet förtidspensionärer har minskat, eftersom de som beviljas förtidspension är mycket färre än de som försvinner med ålderspension.

En annan förändring är att färre fall med sjukpenning blir långa i dag än 2008.