Sjuka och vabbande statsanställda har felaktigt fått avdrag på lönen under helgdagar. Men nu ska facken och Arbetsgivarverket rätta till problemet.

Det så kallade villkorsavtalet för 240 000 statligt anställda gör att de förlorar mer än vad de ska vid vård av barn eller när de själva är sjuka. Avtalet började gälla 1 juni.

– Problemet med avdragen har varit kända sedan augusti, säger Robert Andersson, vice ordförande för Sveriges Akademikers Centralorganisation.

Personal har fått avdrag på lönen under helgdagar som varit i anslutning till en sjukperiod. Trots att de ändå varit lediga.

– Man ska ha 80 procent av lönen, men i vissa extrema fall har en del bara fått 50 procent. Det är ett systemfel som ska rättas till retroaktivt, så de drabbade kommer att kompenseras, säger Robert Andersson.

Fackförbundet Seko har också identifierat problem med villkorsavtalen.

– Det är en konstruktionsmiss som vi ska reda ut tillsammans med Arbetsgivarverket, säger förhandlingsansvarige Lars Johansson.

På Arbetsgivarverket säger förhandlare Cajsa Linder att det än så länge inte är så många som drabbats. Men det finns inget datum för när missen ska rättas till.

– Så snart som möjligt, säger hon.