Många handhållna verktyg kan orsaka vibrationsskador som ”vita fingrar”. Trots det saknar tre av tio verktyg bruksanvisningar som anger vibrationsvärden, enligt en genomgång Arbetsmiljöverket genomfört.

Arbetsmiljöverket har gått igenom bruksanvisningarna till 1 343 handhållna vibrerande verktyg såsom slagborrmaskiner, vinkelslipar, häcksaxar, kedjesågar och grästrimmrar. I 30 procent av fallen fanns brister i bruksanvisningarna, och vibrationsvärden saknades.

– Vår undersökning visar på stora brister, trots att tillverkare och importörer har ett ansvar enligt lag att se till att korrekta vibrationsvärden finns med i bruksanvisningarna, säger Monica Torgrip, avdelningschef på Arbetsmiljöverket, i ett pressmeddelande.

I de flesta fall saknades också information om både vibrations– och bullervärden på företagens hemsidor trots att uppgifterna ska finnas med i säljmaterialet.

Vibrerande verktyg kan orsaka kärlskador som ”vita fingrar” muskel–, skelett–, nerv– och ledskador om de inte används på ett säkert sätt. Vanliga symptom är stickningar, domningar och försämrad känsel i fingrar och händer.

Att så många bruksanvisningar saknar information om vibrationsvärden gör det svårt för arbetsgivare att göra riskbedömningar och att förebygga skador, konstaterar Arbetsmiljöverket.

3 procent av kvinnorna och 15 procent av männen utsätts för vibrationer från handverktyg minst en fjärdedel av sin arbetstid, enligt Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökning 2011.  Störst är problemet för bygg– och anläggningsarbetare, maskin– och motorreparatörer samt gjutare, svetsare och plåtslagare.