Skärmavbild 2013-10-14 kl. 09.48.24

Typiskt för Alliansens kulturpolitik är förslaget till nedläggning av Centrum för Lättläst, som ger ut LL-böcker och tidningen Åtta sidor. Tidningen föreslås bli kvar, liksom namnet Centrum för lättläst, men verksamheten ska skäras ner till ett fåtal tjänster underordnade Myndigheten för tillgängliga medier.

Dessa tjänstemän ska ge ut böcker för utvecklingsstörda och andra som har mycket svårt att läsa – efter att först ha kontrollerat att varje utgivning inte konkurrerar med nåt kommersiellt förlags planer! Övrig sakkunskap ska avskaffas, och själva kompetensen på att förvandla populära titlar till lättläst format ska avknoppas till ett fristående företag som förväntas kunna sälja sina tjänster till förlagen.

Utredningens bedömning – den är skriven av Göran K Johansson i nära samarbete med ett expertråd – rör vid själva kärnan av Lena Adelsohn Liljeroths kulturpolitiska vision: övertygelsen om att konstnärlig och pedagogisk kompetens snedvrider marknaden och därför aktivt bör motarbetas. Så att fler kan tjäna pengar.

Sen spelar en allmän tendens till toppstyrning säkert in, också. Självständiga centrumbildningar låter sig inte kontrolleras så lätt utan börjar gärna jobba efter eget gottfinnande, och till och med utvidga verksamheten åt nya håll när det finns pengar över.

Konsekvensen, ifall nedläggningen blir av, är att läsfrämjande blir en fråga om vad som går att sälja. Varje utgivning av en LL-bok från ett kommersiellt förlag motiveras först och främst av sin förmåga att ge vinst, inte av pedagogiska eller gubevars demokratiska överväganden.

Man kan alltså urskilja ett krig mellan två helt olika perspektiv, där man måste vara oerhört barnslig eller oerhört förslagen för att kunna tro att de går att överbrygga och att marknaden förmår demokratisera läsandet. LL-förlaget har gjort ett utmärkt jobb för att väcka läslusten just där det behövs, och borde hyllas för det, inte avskaffas.

John Swedenmark

Utredningen "Lättläst"

Kan laddas ner här.

Och här i lättläst version.