En, eller några månaders, anställning ska också räknas in i din sjukpenningsgrundade inkomst (SGI). Det slår kammarrätten fast i en dom där Försäkringskassan förlorade.

En kvinna som jobbade som behovsanställd på ett bageri under cirka fyra månader, och på ett åkeri som provanställd i drygt en månad innan hon blev sjuk ville räkna med dess anställningar i sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Något som skulle höja hennes SGI, det belopp som Försäkringskassan baserar bland annat sjuk- och föräldrapenning på.

Försäkringskassan ansåg inte att dessa anställningar skulle räknas med.

Bageriet var ett sommarjobb, enligt myndigheten. Och åkerijobbet pågick för kort tid. Sommarjobbet skulle inte återkomma nästa år, och åkerijobbet inte fortsätta, ansåg kassan. Därför kunde de inte räknas in.

Kvinnan fick via sitt fackförbund Seko rättslig hjälp från LO-TCO Rättsskydd.

Därifrån hänvisade man till praxis om att även kortare anställningar än sex månader ska tas med i SGI. Förutsatt att den försäkrade avser att fortsätta arbeta.

Kvinnan det handlar om skrev in sig på Arbetsförmedlingen dagen efter hon slutade på åkeriet. Och hon hittade snabbt nytt jobb.

LO-TCO Rättsskydd tog fallet till förvaltningsrätten där man förlorade.

Men man gick vidare och överklagade till kammarrätten i Stockholm, som nu ger kvinnan rätt. De korta anställningarna ska alltså räknas med i hennes SGI, som därmed höjs.

Försäkringskassan har två månader på sig att överklaga domen.