Smarta mobiltelefoner och e-post gör att alltfler privatanställda tjänstemän är ständigt tillgängliga. Facket Unionen vill ha lokala riktlinjer om vad som egentligen ingår i jobbet.

Smarta mobiltelefoner och e-post gör att alltfler privatanställda tjänstemän är ständigt tillgängliga. En undersökning som Unionen gjort visar att hälften av tjänstemännen är tillgängliga dagligen på sin fritid för kontakter som har med jobbet att göra. Och tre av tio har svårt att koppla bort tankarna på jobbet när de är lediga.

– Tillgängligheten är en del av den psykosociala arbetsmiljön. Otydliga förväntningar kan skapa problem och då är det viktigt med tydliga spelregler, säger Daniel Gullstrand, arbetstidsexpert hos Unionen.

Han pekar på att den ökade tillgängligheten suddar ut gränserna mellan arbete och fritid samt mellan anställda och chefen.

Om det inte finns några regler kommer de flesta att se till att vara så tillgängliga som möjligt, och det av flera skäl enligt Daniel Gullstrand: Det handlar om den egna karriären, att undvika att hamna utanför arbetsgruppen och inte riskera att bryta mot de sociala konventionerna på arbetsplatsen.

Daniel Gullstrand pekar inte ut några särskilda branscher utan han säger att problemen med tillgänglighet på fritiden finns i stor utsträckning bland dem som arbetar med kundkontakter, bland dem som arbetar på företag med produktion på flera olika platser och bland tjänstemän som arbetar mycket övertid.

Unionens undersökning visar att det är framför allt viljan att underlätta för arbetskamrater som gör att många tjänstemän ser till att vara tillgängliga efter arbetstiden. Andra viktiga orsaker är att underlätta för kunder, för att chefen förväntar sig det och för att inte ställa till besvär.

Undersökningen gjorde i våras och det var 1 001 privatanställda tjänstemän som svarade på frågorna. Det visar sig att nästan en femtedel av tjänstemännen ofta vill slippa vara tillgängliga efter arbetsdagens slut.

Unionen har ändå inte tagit fram några riktlinjer för hur en policy för mejl och mobiltelefoner, bland annat för att tjänstemannafacket tycker att de lokala parterna ska diskutera fram sin egen lösning. I stället visar Unionen på exempel på utformning av sådana riktlinjer.

Och det kan handla om att slå fast att ingen behöver svara på mejl när det inte är arbetstid. De som jobbar över kan uppmanas att skicka sina mejl med fördröjd leverns så att de kommer fram under ordinarie arbetstid. I en policy kan cheferna få ett ansvar att vara goda exempel.

Daniel Gullstrand säger att det för vissa, som till exempel it-tekniker, kan handla om att skriva beredskapsavtal. De kan då tänkas innehålla en särskild ersättning för att vara beredd att jobba – samt att anställda som då få lov att jobba under ledig tid ska både vanlig lön och en särskild ersättning.

– Det är viktigt att följa upp en ny policy med en diskussion om hur det fungerar, eftersom det handlar om de anställdas upplevelser, säger Unionens arbetstidsexpert.