Analys. Lagen om anställningsskydd, las i dagligt tal, har alltid varit en het stridsfråga mellan fack och arbetsgivare.

Nu försöker dock PTK och Svenskt Näringsliv hitta varandra i en uppgörelse som både stärker omställningsstödet och förändrar turordningsreglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Att resten av arbetsmarknaden håller andan är ingen överdrift – och lika intresserade förefaller de politiska partierna, både i och utanför regeringen, att vara.

Under senare år har framför allt de små allianspartierna pläderat för ändrad lagstiftning, medan Moderaterna ståndaktigt avvisat alla sådana framstötar.

Nu får de små allianspartierna eldunderstöd från tungt arbetsgivarhåll. Föga överraskande är det Teknikföretagen som gör sig till tolk för en arbetsgivaruppfattning som kräver ändringar av regelverket.

Att kraven på ändringar av las kommer just nu är med största sannolikhet ingen slump. Förhandlingarna om ett förändrat regelverk har just återupptagits av Svenskt Näringsliv och PTK, och de berör 750 000 privatanställda tjänstemän.

Någon uppgörelse finns ännu inte, men den tänkta bytesaffären mellan ändrade turordningsregler och bättre omställningsstöd verkar inte särskilt avlägsen. Innan förhandlingarna är slutförda är alla politiska initiativ otänkbara.

Eventuella ändringar av lagstiftningen kräver med all säkerhet bredare uppgörelser än en som ”bara” omfattar tjänstemän och Svenskt Näringsliv. En uppgörelse med LO är i så fall också nödvändig. I dag är det långt till en sådan.

När tidigare politiska krav på förändring formulerats har det handlat om att las omöjliggör eller försvårar jobbtillväxten. Men den moderate arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin avvisade framstötarna från allianskollegorna med den klassiska motiveringen: ”if it ain’t broke, don’t fix it”.

När lasdiskussionen återigen intensifierats är det inte politiken som främst agerar, utan den privata arbetsgivarvärlden som luftar åsikter i den heta frågan.

Teknikföretagen verbaliserar motståndet och understryker behovet av att ändra lagstiftningen. Andra arbetsgivare väljer att hålla en låg profil i avvaktan på de pågående förhandlingarna.

Men passivitet eller låg profil är inte Teknikföretagens likör. De försöker sätta agendan, initiera debatter och påverka utvecklingen.

Så också den här gången. Hur det tas emot eller påverkar förhandlingarna med privattjänstemännen återstår att se. Men det är långt ifrån säkert att det är ett vinnande koncept.Tommy Öberg