playtones

Playtones vann dansbandskampen 2009 och skickades ut på en lång landsomfattande turné tillsammans med tvåan Titanix. Både dansbanden och ”slavkontrakten” blev rikskända på kuppen. Foto: PONTUS LUNDAHL

 

Kommer ni ihåg bråket om ”slavkontrakten” i dansbandskampen? Nu varslar Musikerförbundet om strejk på Sveriges Television. Konflikten har sitt ursprung i det gamla dansbandsbråket.

SVT har sagt upp kollektivavtalet. Musikerförbundet svarar med strejk från och med måndagen den 21 oktober. Det betyder mindre musik i rutan.

– Många program spelas in i förväg, men på sikt kommer strejken att märkas. Vi vänder oss också till musiker som inte är medlemmar. Vi räknar med att många sympatiserar med oss. De är trötta på att SVT betalar låga ersättningar och förväntar sig att musiker ska spela gratis i tv, säger Jan Granvik, ordförande i Musikerförbundet.

Det var på hösten 2009 som ”slavkontrakten” hamnade på löpsedlarna. Peter Settmans bolag Baluba producerade Dansbandskampen åt SVT.

– De erbjöd 1 500 till varje band. Det täcker inte vad det kostar att köra bussen till och från inspelningen, förklarar Jan Granvik.

Den erfarenheten fick Musikerförbundet att kräva insyn i hur avtalen ser ut när SVT lägger ut inspelningar på produktionsbolag. Förbundet krävde förhandlingar enligt paragraf 38 i mbl. Musikerna drev kravet ända till Arbetsdomstolen och fick rätt. SVT skulle ha förhandlat innan de lade ut Dansbandskampen på Baluba.

Efter två segrar i AD har Musikerna stämt SVT ännu en gång. Orsaken är att SVT visserligen mbl-förhandlar numera, men knappt berättar något alls.

– De obstruerar och lämnar ingen relevant information överhuvudtaget, anser Jan Granvik.

SVT har en annan uppfattning. Jörgen Bjerndell är förhandlingschef:

– Vi har en långvarig konflikt med Musikerna om hur man ska hantera mbl. Vår uppfattning är att de använder mbl-förhandlingar mot oss på ett sätt som är oacceptabelt, säger han.

Är det inte oortodoxt att säga upp kollektivavtalet när ni bråkar om annat?

–  Det kan man tycka, men kollektivavtalet är en förutsättning för att Musikerförbundet ska kunna bråka med oss om annat. Utan kollektivavtal har man ingen rätt till mbl-förhandlingar.

Jörgen Bjerndell försäkrar samtidigt att musikerna ska få samma ersättning som tidigare.

–  Vi kommer inte att försämra någonting i något som helst avseende för enskilda musiker, betonar han.

Jan Granvik:

–SVT använder kollektivavtalet som ett slagträ. De vill inte några tvister med oss i Arbetsdomstolen av förklarliga skäl. De förlorar nämligen.

– I andra branscher löser arbetsmarknadens parter dispyter i Arbetsdomstolen, men helt plötsligt accepterar inte SVT det förfarandet i vår bransch.

Byggnads, Seko, Fastighets, Elektrikerna och Målarna ställer bakom Musikerförbundet.

– Det är oacceptabelt att SVT försöker hindra ett fackförbund från att använda sig av de möjligheter medbestämmandelagen ger. Musikerna har vårt fulla stöd, säger avtalssekreterarna i 6F i ett gemensamt uttalande.