Taxi Så länge kommuner och landsting bara prioriterar låga priser när de upphandlar transporter så missgynnas vi arbetsgivare i taxibranschen som faktiskt valt att ha kollektivavtal, argumenterar Taxi Stockholms ordförande.

Några få taxiföretag i Sverige, bland annat Taxi Stockholm, Taxi Göteborg, Taxi Väst och Uppsala Taxi tillämpar enhetsanslutning till Biltrafikens Arbetsgivarförbund. Det betyder att samtliga åkerier i ovanstående taxiföretag har tecknat kollektivavtal för all anställd personal.

Att ha medarbetarna anslutna till kollektivavtal innebär högre kostnad för arbetsgivarna. Konsekvensen blir att man i praktiken utesluts från upphandlingar av de samhällsbetalda resorna. Något som i en lågmarginal­bransch som taxi får stora konsekvenser för taxibolagen och deras anslutna åkerier. Det enda kriteriet för att få tilldelning av denna miljardmarknad (bara i Stockholms län står dessa transporter för över två miljarder kronor), är att man kan erbjuda det lägsta priset – oavsett vad det kostar i de anställdas rätt till rimliga löner, arbetstider, försäkringar och så vidare. Uppdragen av de samhällsbetalda resorna tilldelas alltså de taxiföretag som dumpar priserna på tjänsten mest.

Taxi Stockholms medlemmar har på sin årsstämma i april 2013 sagt nej till en motion som yrkade på att man skulle säga upp sin enhetsanslutning till Biltrafikens Arbetsgivarförbund. Om motionen gått igenom skulle det inneburit att kollektivavtalet för anställda förare skulle upphöra att existera. Taxi Stockholm har valt att – trots att man vet att det minskar möjligheterna att ta del av en stor offentlig marknad – behålla kollektivavtalsanslutningen för alla medarbetare. Det gör man för att det är kutym på den svenska arbetsmarknaden, för att man tror på att det bidrar till ett bättre samhälle och för att man är övertygad om att en bra dynamik på den svenska arbetsmarknaden i slutändan gynnar alla parter.

Sedan 30 juni år 2013 har parterna Biltrafikens Arbetsgivarförbund och Transport inte lyckats teckna nytt kollektivavtal.

Taxi Stockholm kommer att göra allt som står i vår makt för att få till stånd ett nytt avtal för våra medarbetare tillsammans med de aktörer som bejakar den svenska modellen på arbetsmarknaden.

En stor del av ansvaret ligger hos politikerna i kommuner och landsting i hela landet. Fördelningen av de samhällsbetalda resorna, finansierade av skattebetalarna, ska inte ha dumpade priser som enda kriterium. Att en hel bransch försätts i arbetsförhållanden som ligger under vedertagen standard och har utsatts för stark kritik både i Sverige och utomlands, bör rimligen vara viktigt att motverka.

Vi vill att politikerna tar sitt ansvar och ser till att det inte lönar sig för taxibolagen på marknaden att negligera arbetstagarnas rätt till skydd. Vi vill att det ska vara ett bra beslut att förbli kollektivansluten.

Vi vill ha konkurrens på lika villkor!

Dimitrios Faniadis