Löneförhöjning är på väg till alla riksdagsledamöter. Från den 1 november höjs deras löner med 1 500 kronor till 59 800 kronor i månaden.

Riksdagens arvodesnämnd, som beslutar om ledamöternas löner, motiverar höjningen med löneutvecklingen i olika avtal på arbetsmarknaden under 2013.