Så till den grad avskyr republi­kanerna Obamas försök till sjukvårdsreform att de har blockerat hela budgetarbetet. 800 000 personer i statliga förvaltningar har fått stanna hemma utan lön.

Tilltaget har skapat stötvågor över hela världen och framför allt Kina oroar sig nu med all rätt för att inte få betalt för de varor man sålt till USA.

Men det visar också något annat, att USA är ett mycket tudelat samhälle.

Att republikanerna går så långt som till att äventyra USA:s hela statsekonomi för att stoppa en mycket låg och basal sjukförsäkring för de allra fattigaste visar hur lite man bryr sig om dessa fattiga.

De verkar inte ses som egna medborgare.

Likaså själva förfarandet, att blockera en uppgörelse så att hela ekonomin blir lidande, vittnar om att republikanerna inte ser något gemensamt ansvar från alla partier och grupper i USA att klara sin nations fortlevnad.

Tilltaget är ett typexempel på de stora hot mot hela ekonomin som kan uppstå hos en nation som låter inkomstskillnaderna skena.Martin Klepke