Interiör från Nissans fabrik i Canton. Majoriteten har enligt bilarbetarfacket UAW röstat för facklig anslutning.

Foto: Rogello V Solis

Interiör från Nissans fabrik i Canton. Majoriteten har enligt bilarbetarfacket UAW röstat för facklig anslutning.

 

Striden om de anställda på Nissans fabrik i Mississippi har blivit en symbolfråga. Utgången kan bli avgörande för bilarbetarfackets framtid i USA.

– Det har blivit en kamp på liv eller död, säger Nelson Lichtenstein, professor i arbetarhistoria på University of California till New York Times.

Striden handlar om ifall fackliga avtal ska gälla 5 200 anställda på Nissans bilfabrik i Canton, Mississippi, eller inte.

I USA röstar varje arbetsplats om de ska gå med i facket eller inte. Arbetsgivare försöker ibland stoppa facket genom hot.

Det är det som har inträffat på Nissans fabrik i Mississippi, hävdar det amerikanska bilarbetarfacket United automobile workers (UAW). Facket hänvisar till en rapport om att företaget har hotat med att stänga fabriken ifall medlemmarna röstar för en facklig anslutning, skriver New York Times.

Ett sådant hot är olagligt.

Bilarbetarfacket UAW har nu satt in sina bästa organisatörer för att vinna striden. För den handlar också om ett försök till facklig inbrytning i flera av bilindustrins sammansättningsfabriker i södra USA.

UAW har därför dragit i gång en stor internationell kampanj.

Eftersom Nissan väntas bli en av de stora sponsorerna i OS i Rio de Janeiro 2016 driver tusen fackaktivister, som jobbar på Nissan i Brasilien, en kampanj för att bilarbetarna i USA ska få ett avtal.

Samtidigt har UAW skickat fackliga ledare och representanter till Sydafrika där de ska berätta om hur fackliga rättigheter kränks i USA. Det handlar om att bilda internationella allianser för att pressa den japanska biltillverkaren.

Men även hemma i USA driver facket på och har bildat en allians med studenter och religiösa ledare. De har delat ut flygblad och protesterat mot vad de anser vara företagets motstånd mot facket.

Nelson Lichtenstein har pekat ut striden om Nissan som en ödesfråga som kan forma UAW:s framtid. Han får ett visst stöd av forskningsinstitutet Center for automotive research, som hävdar att om facket inte lyckas i sin kampanj riskerar det att tappa inflytandet över lönebildningen i bilindustrin.

Detta är nämligen andra gången som UAW gör ett allvarligt försök att organisera arbetarna på fabriken i Mississippi. Förra gången var 2001, men då röstade en majoritet av de anställda emot.

Frågan blir hur de kommer att ställa sig denna gång.

På fabriken finns ett missnöje mot att lönerna inte stigit de senaste fem åren samt att det blivit allt vanligare med tillfälligt inhyrd arbetskraft.

Samtidigt är många anställda nöjda med att de fått behålla jobbet under den ekonomiska krisen. På fabriken går fler runt med kortärmströjor med texten ”Om du vill vara med i ett fack – flytta till Detroit”.

– Jag tycker inte vi ska ha ett fack. Jag behöver inte betala någon som ska tala för mig. Om jag har ett problem så tar jag tag i det själv, säger reparatören Claude Potter till tidningen.

Andra hoppas att omröstningen på fabriken ska leda till facklig organisering.

– Jag var tacksam för att Nissan etablerade sig här i Mississippi, men nu har jag blivit äldre och inser att arbetsmiljön behöver förbättras. Vi behöver se till att vår röst hörs, säger Morris Mock till New York Times.

UAW

Svagare i dag

United Automobile Workers är med sina 390 000 aktiva medlemmar ett av Nord­amerikas största fack. Facket var känt för att förhandla till sig bra villkor för sina medlemmar. Men sedan 1970-talet har utländska biltillverkare byggt fabriker i USA. Det har varit svårt för UAW att värva nya medlemmar på dessa och medlemstalen har stadigt sjunkit.

Källor: UAW och Wikipedia