402 000 människor var arbetslösa i slutet av september. Det är 9 000 fler på ett år. Arbetslösheten är 8,5 procent.

Mer än hälften av de arbetslösa har varit utan jobb i minst ett halvår. Antalet långtidsarbetslösa ökar snabbare än det totala antalet arbetslösa räknat i procent. I slutet av september hade 214 000 människor gått arbetslösa i minst ett halvår – 7 000 fler än för ett år sedan.

Var tredje, eller 71 000 personer, hade gått arbetslösa i minst två år, 1 000 fler än för ett år sedan.

Slutstationen, fas 3, ökar snabbt. 34 500 var inskrivna i fas 3 i slutet av september. Det är 2 000, eller sex procent, fler på ett år.

Samtidigt finns det ljuspunkter. Varslen minskar. 4 900 varslades om uppsägning i september – 2 400 färre på ett år. 49 000 nya lediga jobb anmäldes till arbetsförmedlingarna i september – 2 000 fler än för ett år sedan.

Gävleborg och Blekinge har den högsta arbetslösheten i Sverige – 11,4 respektive 11,2 procent. Uppsala och Hallands län ligger lägst med 6,3 respektive 6,6 procent.