På måndag går tiden ut för 150 000 arbetslösa. Senast då ska aktivitetsrapporterna lämnas in till Arbetsförmedlingen – annars hotar sanktioner.

Arbetsförmedlingen räknar med en topp i dag fredag och på måndag. Då väntas många arbetslösa komma till arbetsförmedlingarna med sina frågor. För att klara anstormningen får personal från huvudkontoret rycka in.

Sedan den 1 september ska en halv miljon arbetslösa lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad. De ska skriva ner vad de har gjort för att få jobb. Regeringen ville införa de nya reglerna för alla från dag ett.

Arbetsförmedlingen gör det i stället i etapper. Först ut är 150 000 arbetslösa med a-kassa. I mars nästa år ska alla 500 000 lämna rapport – oavsett om de får a-kassa, aktivitetsstöd eller socialbidrag.

– Vi lyckades påverka arbetsgivaren att införa systemet steg för steg. Vi behöver tid för att lära oss och hitta metoder som fungerar. I början kommer mycket av arbetsförmedlarnas tid att gå åt till att läsa rapporter. Många känner sig stressade för att de inte hinner med sitt jobb som de borde, säger Lars-Erik Backström, klubbordförande på fackförbundet ST.

Den lugnare takten innebär att färre drabbas av de första barnsjukdomarna:

• 8 000 arbetslösa fick fel slutdatum från början på grund av ett tekniskt fel. De har informerats via e-post och Arbetsförmedlingen ska se till att de inte får problem.

• Arbetsförmedlingen anmälde drygt 22 000 ärenden till a-kassorna bara på tre veckor i september. Det är långt mer än någon har räknat med. Arbetsförmedlingens prognos i januari landade på mellan 80 000 och 160 000 ärenden på hela året.

– En stor del är ärenden som inte borde gå till a-kassan. De orsakar mycket onödigt extraarbete, säger Katarina Mattsson, biträdande kanslichef på a-kassornas samorganisation.

A-kassorna har runt 1 500 anställda. Hon uppskattar att de har nyanställt 120 handläggare för att hinna med nya arbetsuppgifter till följd av aktivitetsrapporterna.

– Om inte antalet ärenden minskar till den nivå vi har räknat med är det möjligt att a-kassorna får anställa ännu fler. I slutet av september rättade Arbetsförmedlingen till ett fel. Vi hoppas att det betyder färre onödiga ärenden till a-kassorna, men det är för tidigt att säga än, förklarar Katarina Mattsson.

Arbetsförmedlingen har någonstans runt 12 000 anställda. Det blir inga nyanställningar för att hantera en halv miljon aktivitetsrapporter varje månad.

– Det ingår i vårt ordinarie uppdrag att följa upp kunderna, säger Göran Åhman, Arbetsförmedlingens projektledare.

– På sikt ska aktivitetsrapporterna underlätta arbetet. Handläggarna behöver inte fråga vad de arbetslösa har gjort den senaste månaden, utan kan gå direkt på att planera framåt. Sedan är det alltid en inkörningsperiod, men om fem eller sex månader räknar vi med att den är slut.

De arbetslösa kan fylla i sina rapporter på nätet, men Göran Åhman tror att kanske var tionde kommer att fylla i en pappersblankett eller behöva hjälp med att fylla i blanketten. Språksvaga och folk som inte behärskar datorer kan inte använda nätet. Och det är inte säkert att alla nätanvändare fyller i rätt första gången.

Arbetsförmedlingen ska informera en halv miljon arbetslösa. Alla är inte jätteduktiga på svenska.

– Det är en liten utmaning för oss att nå ut med informationen, konstaterar Göran Åhman.

Straff för inaktiva

  • • Den 1 september trädde en ny lag i kraft. Arbetslösa ska lämna in en aktivitetsrapport varje månad. Den första rapporten, för september, ska vara inne senast den 14 oktober.
  • • Den som inte lämnar in en rapport eller söker jobb tillräckligt aktivt drabbas av sanktioner i fem steg. Första steget är en var­ning. Det femte steget är indragen a-kassa.
  • • Regeringen vill ändra lagen så att även arbetslösa med aktivitets­stöd eller socialbidrag ska kunna drabbas av sanktioner. Det går inte i dag.