Fler privatanställda arbetare blir av med jobbet nu än för ett år sedan.  Det skriver trygghetsfonden TSL som sköter omställningsstödet enligt kollektivavtal för LO-medlemmar på privata företag.

Drygt 18 300 uppsagda LO-medlemmar fick omställningsstöd under årets första nio månader. Det är mer än 3 000 fler än under motsvarande period förra året.

TSL räknar med att någonstans med 25 000 och 26 000 privatanställda arbetare kommer att få sparken innan året är slut.

–  Vi ser inte någon riktig ljusning för den svenska exportkänsliga industrin som står för det största inflödet av uppsagda, skriver TSL i en ny rapport med rubriken ”Osäkerheten på svenska arbetsmarknaden består”.

De uppsagda har svårare att hitta nya jobb. I september fick 74 procent jobb att jämföra med 86 procent i april. Det var fler som fick tillfälliga än fasta jobb. 38 procent fick någon sorts tillfällig anställning. Det är fler än för ett år sedan. 36 procent fick antingen fasta jobb eller startade eget.

Den kärvare läget på arbetsmarknaden märks också på att de uppsagda går utan jobb längre – 109 dagar i september 2013 jämfört med 82 dagar i september