Att läsa chick-lit får sjukskrivna att bli mer aktiva i rehabiliteringen. Det visar en tvärvetenskaplig studie från Göteborgs universitet. Resultaten får forskarna att vilja gå vidare. Målet är skönlitteratur på recept.

– Att innehåll i skönlitteratur kan påverka människor vet vi. Men jag ville se om aktiviteten läsning har betydelse. Ingen har tittat på skönlitteratur ur det perspektivet, säger arbetsterapeuten och lektorn Lena Mårtensson vid Göteborgs universitet.

Därför har hon och kollegan, litteraturvetaren Cecilia Pettersson, djupintervjuat åtta kvinnor som har varit sjukskrivna mellan 4 och 34 månader. Alla hade läst tidigare. Och alla var sjukskrivna på grund av kriser i livet eller psykosocial ohälsa. De flesta började med något lättläst under sjukskrivningen, inte sällan chick-lit.

– Aktiviteten i sig är viktig visar det sig. Man lägger upp dagen för att få möjlighet att läsa. Man får ett eget utrymme för återhämtning. Man får sociala kontakter, deltar i bokcirkel, går på biblioteket, diskuterar. Man får också en relation till karaktärerna. De känner sig inte isolerade utan delaktiga.

Och de har också blivit mer aktiva i sin rehabilitering. Flera av kvinnorna som deltagit i studien har nu börjat jobba igen. Exakt hur många vet inte Lena Mårtensson, då uppföljning inte var syftet med studien. Nu vill hon forska vidare för att bredda resultaten.

– Ambitionen är behandlingsprogram där läsning finns med. För att se om läsning går att tillämpa generellt och bland människor som inte läst tidigare. Är det så skulle man kunna ha läsning på recept.