Unga lever farligt på jobbet. De får inte den introduktion och handledning de har rätt till, konstaterar Arbetsmiljöverket som inspekterat de ungas arbetsmiljö.

Varje år skadas 3 500 unga på sina arbeten och olyckorna ökar bland de unga arbetstagarna. Arbetsmiljöverket har därför från april till september i år genomfört inspektioner på 1 300 arbetsplatser där ungdomar arbetar. Totalt upptäcktes 1 500 brister som ledde till krav från myndigheten.

De vanligaste bristerna gäller introduktion, handledning och riskbedömningar. De unga hade inte heller alltid fått tillräcklig information om hur de ska agera i situationer där det förekommer hot och våld.

– Det ska vara tryggt och säkert på jobbet för våra ungdomar, som är en extra utsatt grupp. Att de skadas eller blir sjuka redan i starten av sitt yrkesliv är inte acceptabelt. Därför behöver arbetsgivarna öka ambitionsnivån ytterligare för den här gruppen, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg, i ett pressmeddelande.

Arbetsmiljöverket har också anställt unga arbetsmiljöambassadörer under sommaren som spridit information till unga, och satsat på särskilda informationskampanjer som riktat sig till ungdomar.

Som Arbetet tidigare berättat löper unga män allra störst risk att drabbas av allvarliga skador på jobbet. De får också oftare bestående men av skadorna än äldre arbetstagare, enligt statistik från försäkringsbolaget Afa. Störst är riskerna för unga i byggbranschen.