Ett sms som avslutades med ”varma hälsningar.” Det anser Arbetsdomstolen vara bevis nog för att en kvinna accepterat att inte ta det säljjobb hon precis erbjudits. Orsaken var att hon blivit gravid.

Våren 2012 fick kvinnan svar på det jobb hon sökt som säljare hos Fagersta Hygien AB. Grattis, jobbet är ditt, löd det.

En vecka senare får kvinnan veta att hon är gravid.  Det tar ytterligare en vecka innan hon mejlar chefen på företaget och berättar detta.

Några dagar senare hörs de på telefon. Enligt henne är det samtal där chefen bland annat säger att han som pappa förstår henne, men som affärsman vet han inte hur bolaget ska klara att en säljare är borta så länge.

Hon säger att hon inte planerar att vara borta alls inför graviditeten. Och inte mycket efter heller.

Enligt kvinnan svarade mannen då att hon borde satsa på familjen.

Enligt honom var i stället samtalet ett bra sådant, där de diskuterade sig fram ”till någon slags samförstånd” om att det inte var en bra tidpunkt att börja som resande säljare. Han sa inte att det aldrig skulle fungera. Och att hon var en superkandidat som han gärna behöll i sitt nätverk.

Efter telefonsamtalet skickade kvinnan ett sms till mannen. Det avslutas med ”varma hälsningar” och ”stort tack”. Enligt henne skickade hon det som en slags bekräftelse på att de skulle höras i framtiden igen.

Kvinnan vände sig sedan till Diskrimineringsombudsmannen (DO) som alltså stämde bolaget. DO ansåg att bolaget drog tillbaka anställningserbjudandet sedan man fått reda på att kvinnan var gravid.

DO krävde 125 000 kronor i ersättning till kvinnan för kränkning. Och närmare 50 000 kronor i skadestånd för utebliven lön.

Arbetsdomstolen (AD) anser dock att DO inte kunnat bevisa att anställningen dragits tillbaka. Och att sms:en som avslutades med ”varma hälsningar” och ”stort tack” bekräftar chefens version om att samtalet förts i samförstånd.

”Det ligger också nära till hands” att tolka sms:et som att hon själv valt att avstå, konstaterar AD.

DO får stå för bolagets rättegångskostnader på 134 000 kronor plus ränta.