Foto: Henrik Montgomery

Foto: Henrik Montgomery

”Moderaterna är inte längre ett borgerligt parti”.

Orden slinker ur KDU:s ordförande Sara Skyttedal under KD:s riksting i helgen. I nästa andetag säger hon att KD måste vässa sin högerprofil.

Moderaterna, ett skumt halvsocialistiskt parti?

Det Skyttedal säger riktas naturligtvis inte mot det ledande regeringspartiet. I stället angriper hon den egna parti­ledaren Göran Hägglund.

Och sanningen är uppenbar; Göran Hägglund lever på lånad tid om han ska kunna vända utvecklingen för partiet och för honom själv till nästa års val.

Så många som en tredjedel av ombuden ställde sig förra året bakom högerfraktionens kandidat Mats Odell till ny partiledare efter att denne velat begränsa aborträtten genom nya regler för vårdpersonal.

Men Göran Hägglund slår ifrån sig i de känsliga frågorna. Kristdemokraterna ska inte uppfattas som homofober som vill sänka abortgränsen, säger han till Expressen inför årets riksting.

Det är ord som uppenbart gör många av ombuden besvikna.

I rikstingets slutdokument står inget om denna debatt. Där talas i stället om att värna familjen, och att Sverige bör gå med i Nato.

Det är punkter som knappast lockar till ett utsatt parti som vacklar mellan traditionell värdekonservatism och nattsvart högermörker.

Martin Klepke