Foto: Björn Larsson Rosvall

Foto: Björn Larsson Rosvall

Ingela Edlund, LO:s andre vice ordförande, har inte mött någon uttalad rasism i facket, men oroas över att det finns så få utlandsfödda på ledande poster i facket.

 

FACKET OCH FRÄMLINGSFIENTLIGHETEN del 3. Att främlingsfientligheten växer och att SD vinner mark inom LO-leden beror på två saker, enligt LO:s Ingela Edlund: ökad arbetslöshet och otydlig partipolitik.
– Facket kan dels driva på för en politik som skapar jobb, bostäder, bra kom­munikationer. Dels rusta våra förtroendevalda för att möta rasism.

450 000 arbetslösa och 70 000 personer som varit utan jobb i mer än två år leder till osäkerhet och förlorade drömmar. Uppgivenheten växer. Och vart ska en vända sig när ingen politiker tycks ha några lösningar?

– För oss som är insatta är det ju skillnad mellan partierna, men för den som inte är insatt är det nog svårt att se någon skillnad. Och kan man inte tro att politiken ska förändra, så kanske man börjar leta syndabockar. Att SD växt sig stora beror väl också på att de sticker ut bland de övriga sju riksdagspartierna, säger Ingela Edlund.

Att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 var tragiskt, tyckte hon, och fler med henne i de fackliga leden. Alla LO:s förbund kom överens om en gemensam satsning. Inte bara för att mota SD, utan också för att aktivt visa att facket har antirasistiska värderingar.

”Alla kan göra något” blev slagordet, liksom en utbildning som alla förtroendevalda skulle gå.

– Det är en bra sanning. Alla kan göra något, och ju mer vi gör tillsammans desto starkare blir vi, det är facklig grundkurs nummer ett. Och det håller hela vägen, säger Ingela Edlund två år senare, när det dock visat sig att det gått trögare än förväntat att få i gång utbildningarna.

– Vår teori är att om några säger ifrån och ifrågasätter, så vågar fler göra det. Men jag tror inte att man ska föra dessa diskussioner in i sten, inte älta, älta, älta. Det går också att se främlingsfientligt prat som florerar som ett arbetsmiljöproblem, där kan skyddsombudet gå in. Arbetsgivaren har ett ansvar för att arbetsmiljön ska vara god.

Handlar det bara om att säga ifrån? Expos Daniel Poohl (se Inblick 20 september) tycker att fackliga borde rikta in sig mer på att starta diskussioner i stället. Som att säga i fikarummet ”vad bra att syrierna får permanent uppehållstillstånd”.

– Absolut, vi säger ju inte att man inte ska göra det. Om man kan hitta konkreta exempel från vardagen, som handlar om grannar och barnens skolkamrater – ”vad skönt att de har fått uppehållstillstånd” – så är det svårare att bemöta i svepande ordalag. Vi har ju sett många exempel på att när barn blir utvisningshotade går samhället man ur huse för att ställa upp för dem.

Men går facket man ur huse?

– Inte som organisation, det tror jag inte vi gjort. Vi kanske borde göra det ibland. Nu handlar de fallen om dem som inte kommit in på arbetsmarknaden. Men vi måste också ta oss en funderare på vår syn på hur man kommer in på arbetsmarknaden, säger hon och framhåller avidentifierade ansökningshandlingar som något som borde utvecklas mer.

Inom facket har hon inte mött uttalad rasism, däremot strukturella problem med bland annat representation. När Arbetet förra året gjorde en undersökning var 7 procent av ledamöterna i LO-förbundens styrelser födda i utlandet, medan 16 procent av medlemmarna var det.

– Det är jätteviktigt att vi lyfter de här frågorna och reflekterar. Är vi en del av den struktur som hindrar människor?

Valberedningar och personer som anställer på fackförbunden måste anstränga sig extra. Några mål anser hon inte att facket ska sätta upp, eftersom utländsk bakgrund inte ska registreras. Däremot går det att anstränga sig och leta extra, särskilt på företagen, där medlemmarna känner till varandras bakgrund.

– Jag tror också på någon form av mentorskap, säger Ingela Edlund.

 

FOTNOT: Ria, rådet för integration i arbetslivet, håller den 18 oktober en konferens om att bekämpa rasism och främlingsfientlighet, och om integration i förhållande till den svenska modellen. Beslutsfattare, debattörer, fackligt aktiva och arbetsgivarrepresentanter är inbjudna. LO, TCO och Saco liksom Svenskt Näringsliv, SKL och Arbetsgivarverket står bakom Ria.

Kampanjen

Alla kan göra något
Hela LO-ledningen och alla anställda i LO-borgen har genomgått utbildningen. Målet är att alla förtroen­devalda ska gå den, för att bättre kunna bemöta rasism och främlingsfientlighet.
I samarbete med Expo ordnas också klasspresentationer och lärarseminarier. I år utbildas 5 000 elever och 1 500 lärare i 50 kommuner.