… Dennis Nilsson, ny studieorganisatör på fackets avdelning 2 som finns på västkusten?

Dennis Nilsson– Vi ska snart ta upp det på avdelningsstyrelsen, men jag har förstås lite idéer själv också. Det finns ett utbildningsunderskott hos vanliga medlemmar om kollektivavtalet och annat. Men också hos de förtroendevalda, de behöver ofta mer teoretiska kunskaper för att möta arbetsgivaren och lösa fler problem direkt på arbetsplatsen.

Har du några knep för att få i gång intresset för studier?

– Jag tror på att sätta sig ner och prata, att söka upp folk och berätta hur viktigt det är med kunskap. Ett sätt är också att förklara att en bra studiegrupp behöver blandningen av nya medlemmar och erfarna, av unga och gamla … Men när det kommer till tjejer är ju underskottet katastrofalt, där måste vi uppmuntra dem som finns i yrket.

Och vilken är den bästa kurs du gått?

– Har faktiskt inte gått så många. Men när jag skulle bli skyddsombud var PAM-ettan en riktig ögonöppnare (praktisk arbetsmiljö steg 1, reds anm).