Skadorna i transportbranschen ökar. Sju av tio åkerier fick krav på att förbättra arbetsmiljön i en granskning som Arbetsmiljöverkets genomfört.

Risken att drabbas av skador på jobbet är mer än dubbelt så hög i transportbranschen som i en genomsnittlig bransch. I transportnäringen skadas 13 personer per tusen anställda att jämföra med 6 i snittbranschen, och skadorna blir allt fler. Från 2008 till 2012 ökade de med 18 procent, enligt Arbetsmiljöverket.

Myndigheten har under tre år granskat 2 000 åkerier över hela Sverige och konstaterar att arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet har stora brister. En förklaring är att många små företag är direkt beroende av större transportföretag och speditörer, och att konkurrensen är hård.

– Pressade leveranstider får förare att offra sina raster för att ta en extra lastning, eller får dem att lägga på en extra körning under ett nattskift. Man tummar även rejält på att ge nyanställda introduktion, säger arbetsmiljöinspektör Gabriel Sanz i ett pressmeddelande.

Lastbils- och långtradarförare är de mest utsatta yrkena i branschen. De stod för 80 procent av de anmälda olyckorna, men även truckförare lever farligt på jobbet. De vanligaste orsakerna till skadorna är fall från till exempel flak eller lastbryggor, att snubbla eller halka och att förlora kontrollen över fordon.

Totalt ställde Arbetsmiljöverket runt 7 000 krav på åkerierna vid inspektionerna. De vanligaste kraven, 3 948 stycken, gällde brister i det förebyggande arbetet där policydokument, riskbedömningar och introduktion av nyanställda saknats eller haft brister.

Därefter kom medicinska och sociala krav där till exempel första hjälpen och ergonomin ingår liksom hot– och våld de stod tillsammans för 1 803 krav.

Teknikkrav på maskiner och lyftanordningar och yrkeshygieniska krav som till exempel gäller kemiska risker förekom också.