Svenska sjömän krävs på miljonbelopp sedan Skatteverket underkänt deras anställning i ett bemanningsföretag. Företaget har bara agerat bulvanarbetsgivare för att sjömännen skulle slippa skatta eftersom de arbetade utanför Europa, anser Skatteverket.

Skatteverket riktar inga krav mot företaget i Göteborgsområdet, men de 77 sjömän som uppges ha varit anställda kommer att krävas på runt 40 miljoner kronor, skriver Metro.