Rekordmånga är fortfarande arbetslösa i EU. Men arbetslösheten ligger på en stabil nivå, enligt EU:s statistikmyndighet Eurostat.

I augusti var arbetslösheten i EU:s 28 länder i genomsnitt 10,9 procent, vilket ligger i nivå med julisiffrorna som låg på 11,0 procent.

Även i euroländerna skedde en marginell minskning. I augusti hade de 17 euroländerna en genomsnittlig arbetslöshet på 12 procent, vilket är 0,1 procentenhet lägre än i juli.

Enligt den senaste mätningen var 26,6 miljoner utan jobb.

Det är dock stora skillnader i andelen som saknar jobb mellan de 28 EU-länderna.

Österrike och Tyskland har unionens lägsta arbetslöshet med 4,9 respektive 5,2 procent. Högst är den i Grekland och Spanien med 27,9 och 26,2 procent. Den grekiska arbetslösheten har dessutom ökat med 0,3 procentenheter den senaste månaden.

Jämfört med för ett år sedan har arbetslösheten stigit i 16 länder och sjunkit i 11.

Cypern är det land där den ökat mest senaste året, från 12,3 till 16,9 procent. Därefter kommer Grekland där den gått upp från 24,6 till 27,9.

De länder som haft störst minskning senaste året är Lettland, där siffran sjunkit från 15,6 till 11,4 procent, samt Estland, från 10,1 till 7,9 procent.

Enligt Eurostat var 5,5 miljoner ungdomar under 25 år utan jobb i augusti, och den genomsnittliga ungdomsarbetslösheten uppgick till 23,7 procent. I Sverige var den 23,6 procent.

FAKTA

Arbetslösheten i EU

Euroländerna 12 procent

Hela EU 10,9

Spanien 26,2

Frankrike 11,0

Belgien 8,7

Finland 8,0

Sverige 8,0

Nederländerna 7,0

Danmark 6,6

Österrike 4,9

Källa: Eurostat, siffrorna är säsongsrensade och avser augusti 2013.