Arbetsgivare ska bli bättre på att förebygga olyckor och skador. Under de kommande tre åren satsar Arbetsmiljöverket på att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Varje vecka dör någon på jobbet i Sverige. Och det anmäls i genomsnitt 1 600 arbetsolyckor och 200 arbetssjukdomar i veckan. Många av olyckorna och skadorna hade kunnat förhindras om arbetsgivarna jobbat med förbyggande arbetsmiljöarbete.

De kommande tre åren satsar därför Arbetsmiljöverket på att starta och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Tanken är att arbetsgivare ska bli bättre på att bedöma riskerna i sin verksamhet och vidta åtgärder för att minimera dem. Det handlar också om att lära sig av de tillbud som ändå sker och åtgärda riskerna så att ytterligare olyckor kan undvikas.

Satsningen handlar bland annat om inspektionsverksamheten. De cirka 30 000 inspektioner som verket genomför varje år kommer de kommande åren att ha systematiskt arbetsmiljöarbete som huvudtema. Inspektörerna ska granska bristerna i det förebyggande arbetet och ställa krav på att det ska förbättras när det behövs.

Arbetsmiljöverket kommer också att arbeta med information till småföretag och ta fram branschanpassade hjälpmedel och webbverktyg för att effektivisera arbetsmiljöarbetet.

Myndigheten ska också sammanställa sina råd på området i en ny vägledning och ha information på sin hemsida som visar hur företag kan gå till väga för att bygga upp arbetsmiljöarbetet.