Sekos kongress har valt in sex nya medlemmar i förbundsstyrelsen. Samtidigt omvaldes hela styrelsens verkställande utskott.

De sex nya är:

• Marta Aguirre Godoy, 39 år, Märsta, anställd på Stockholmståg.
• Helene Bohné Strauss, 42 år, Stockholm, anställd på Telia Sonera.
• Ulrika Nilsson, 39 år, Ljungby, anställd på Posten.
• Lars Petersson, 48 år, Stockholm, anställd på Eon.
• Kenny Reinhold, 47 år, Hisings Backa, anställd av Seko Sjöfolk.
• Christer Strömberg, 49 år, Strängnäs, anställd på PEAB.

Sekos förbundsordförande Janne Rudén omvaldes, liksom verkställande utskottet: vice ordförande Thomas Abrahamsson, förbundssekreterare Anneli Jonsson, förbundskassör Janne Sundkvist och avtalssekreterare Valle Karlsson.