Seko inledde i dag sin kongress med att teckna avtal med Arbetsgivarverket för sina 13 000 statligt anställda medlemmar. Och avtalet följer den mall för löneökningarna som etablerats på arbetsmarknaden – 6,8 procent på tre år.

Uppgörelsen innehåller också en överenskommelse om att fortsätta förhandlingarna för att enas om ett nytt pensionsavtal som är avgiftsfinansierat.

Målet är en uppgörelse under 2014 och att det nya pensionssystemet ska träda i kraft den 1 juli 2015.

Förhandlingarna mellan Arbetsgivarverket och de statligt anställda akademikerna och tjänstemännen inom förhandlingsorganisationen OFR fortsätter trots att avtalet löpt ut.

Avtalet är prolongerat med en uppsägningstid på två dagar vilket skvallrar om att en uppgörelse är nära.

– Vi kommer att ha fortsatta intensiva kontakter de närmaste dagarna men ingenting är klart förrän allting är klart, säger Åsa Erba-Stenhammar förhandlingsledare för OFR till TT.

Det kommande avtalet hamnar på samma löneökningstakt som etablerades i våras inom den konkurrensutsatta sektorn, alltså 6,8 procent.

– Det är vårt absoluta måste, säger Åsa Erba-Stenhammar.

Statliga förhandlingar

De här förhandlar:

• LO-förbundet Seko, cirka 15 000 medlemmar.

• OFR, en sammanslutning av fackförbund som organiserar poliser, officerare, lärare, vårdpersonal och statstjänstemän, omkring 100 000 medlemmar

• Saco-S, cirka 80 000 akademiker

• Arbetsgivarverket

Totalt berörs cirka 250 000 anställda, inklusive oorganiserade.

Källa: Seko, OFR, Arbetsgivarverket (TT)