Andra fackförbund konkurrerar med Seko på ett sätt som försvagar de anställda gentemot arbetsgivarna, sa Sekoordföranden Janne Rudén när han i dag invigde Sekos kongress i Stockholm.

Därmed satte Janne Rudén ord på en frustration som fackligt aktiva inom bland andra Seko SJ, Seko Posten och Seko Polisen känner över att andra förbund lockar över medlemmar med lägre medlemsavgift och a-kasseavgift.

– Nu när nästan alla avtal är klara vågar jag påstå att avtalsrörelsen 2013 har varit en framgång för Seko, sa Janne Rudén, och räknade upp de områden där Seko varslat om konflikt för att få igenom sina krav.

På telekomområdet lyckades Seko få Almega att gå med på stupstocksregler, som gör att det centrala avtalet garanterar bestämda löneökningar om parterna inte kan enas lokalt.

Inom spårtrafiken fick Seko, några timmar innan en omfattande strejk skulle ha brutit ut, igenom ett avtal som kan sägas upp varje år. Därmed kan facket ta till stridsåtgärder om nya tågarbetsgivare skulle försöka dumpa löner och andra anställningsvillkor.

Och på postområdet tvingade Seko Almega att för första gången teckna ett centralt avtal där löneökningarna anges i kronor, vilket är mer gynnsamt för lågavlönade än procentuella påslag. Detta trots Almegas starkt uttalade, principiella motstånd.

– Vi gjorde hattrick på Almega. Det hade inte gått utan varsel, och utan stödet från lokala fack som är på tårna, sa Janne Rudén.

– Vi har fått nya medlemmar inom de områden där vi varslade, senaste siffran är 600 nya medlemmar. Folk vill vara med i ett förbund som tar fighten för medlemmarna.

– För oss är det glasklart att Almega vill öka obalansen på arbetsplatserna, fortsatte Janne Rudén. Tyvärr är det inte lika klart för alla. Vi har sett hur konkurrensen mellan olika fackförbund blivit väldigt tydlig.

Andra förbund – läs framför allt ST – lockar över medlemmar med lite lägre medlemsavgift och a-kasseavgift, erbjudanden om bolån, försäkringar, ja allt utom facklig verksamhet. Den konkurrensen är förödande för löntagarna, enligt Janne Rudén. Han vände sig med hetta mot de organisationer som satsar på sifferlösa avtal och lönesättning genom lönesamtal ute på arbetsplatserna.

– Utan LO-samordningen, utan vårt försvar av siffersatta kollektivavtal – vad hade de organisationer som vurmar för lokal lönesättning varit?

– Vi kommer att ta upp en diskussion med de förbund som konkurrerar med oss, lovade Janne Rudén. Seko ska också ta upp frågan med LO.

När Arbetet frågar några av de 200 ombuden på kongressen bekräftar de att konkurrensen från andra fackförbund är en svårighet och ibland skapar splittring. Inom Posten och på spårtrafikområdet anser Sekoföreträdare att ST i årets avtalsrörelse avvaktade och lät Seko ta striden – för att sedan haka på Sekos förhandlingsresultat och säga att de minsann nådde lika bra avtal utan varsel.

– Det är otroligt tråkigt att behöva lägga kraft på dragkampen med andra fackförbund, anser Nicklas Andersson, ordförande för Sekos nybildade nationella klubb inom Polisen med 1 200 medlemmar. I den bästa av världar skulle all kraft gå till att hävda de anställdas intressen gentemot arbetsgivaren. Men om vi har lite högre medlemsavgift eller a-kasseavgift, så förlorar vi medlemmar.

– Många väljer tyvärr det förbund som har billigast a-kassa, vilket har tvingat oss att rabattera a-kasseavgiften för dem som jobbar inom de rättsvårdande myndigheterna, säger Karna Tillheden, också hon kongressombud från Seko Polisen. Seko är inte billigast. Seko väljer man om man vill ha ett fack som ställer upp om man får problem. Vårt rykte är att vi vågar ta fighten.

Foto: Vilhelm Stokstad

Foto: Vilhelm Stokstad

– Det är ett jätteproblem att vi måste slåss med andra fackförbund om medlemmar, säger Nicklas Andersson (till vänster), ordförande för Seko Polisen.

– A-kassan är en viktig fråga för kongressen, säger Karna Tillheden (mitten), kongressombud från Seko Polisen. Om vi har lite lägre medlemsavgift eller a-kasseavgift än andra förbund tappar vi medlemmar.

– För mig är arbetsmiljön vid vägarbeten den viktigaste frågan på kongressen, säger Anders Jansson (till höger), asfaltläggare och ombud på Sekos kongress.

 

Läs också: Sekos avtal klart