Anders Fröberg VD Borealis och Patrik Andersson från IF Metall varnar för att jobb inom kemiindustrin hotas.

Foto: Adam Ihse

Anders Fröberg, VD på Borealis, och Patrik Andersson från IF Metall varnar för att jobben inom kemiindustrin hotas.

 

Kemiföretagen i Stenungsund vill ha samma stöd av regeringen när det gäller elintensiv produktion som dess konkurrenter i Tyskland, Storbritannien, Norge, Tjeckien och Belgien fått. Annars är 10 000 jobb i regionen dömda att försvinna enligt fack och företagsledning för Borealis, en av de stora arbetsgivarna i trakten.

– Vi har inte ens fått svar från regeringen, säger ombudsman Mikael Johansson vid IF Metall, Bohuslän-Dal om de diskussioner som förts.

Andra länderna stödjer sina elintensiva företag i konkurrensen med producenter utanför EU. Den hjälpen vill de svenska företagen också ha.

Vid en presskonferens i dag gav Borealis vd Anders Fröberg och IF Metalls klubbordförande Patrik Andersson sin syn på vad som kan väntas. Representanter för Ineos, ett annat av de kemiska företagen i Stenungsund, är också med.

Stenungsund är ett av Sveriges viktigaste områden för den petrokemiska industrin. Man gör bland annat polyeten, som används vid plasttillverkning.

Det finns fem stora industrier inom branschen i området, alla beroende av varandra, enligt Mikael Johansson.

Petrokemin är inte ensam om elintensiv verksamhet. Stålindustrin har samma problem.

Det stöd Borealis och de andra vill ha bygger på EU:s uppfattning att länder kan ge kompensation för att europeiska företag inte ska drabbas av konkurrensnackdelar gentemot producenter i övriga delar av världen.

– Vi följer utvecklingen väldigt noga, tittar på hur elpriserna utvecklas och hur det påverkar svensk industri, säger Håkan Ekengren, statssekreterare vid Näringsdepartementet, till TT.

Han berättar att frågan om kompensation varit uppe för diskussion, att han träffat företrädare för eltunga industrier och för en dialog med dem.

– Vi stänger inga dörrar för eventuella framtida åtgärder, det vill jag poängtera. Men från vårt perspektiv är det viktigt att se helheten. Hur ser villkoren ut för kemiindustrin eller andra industrier i Sverige?

Samtidigt påpekar han att elpriserna är låga här jämfört med i andra delar av Europa.

– Vi kan inte påstå att man missgynnas av det elprisläge som finns i Sverige.

Hur ser du på att företag vill ha kompensation för skatt?

– Vi vill inte se ett Europa där man i olika länder tillämpar lagar och förordningar på olika sätt, utan vi vill se ett någorlunda enhetligt europeiskt system. Det vore olyckligt om EU:s medlemsländer hade individuella skatter på de här bitarna, säger Håkan Ekengren.

– Det känns helt orimligt att de nu vill använda skattemedel för att bli extrakompenserade för en kostnad som de inte ens har, säger Martina Krüger, klimat- och energipolitiskt ansvarig på miljöorganisationen Greenpeace som också frågar sig varför kraven ställs precis efter FN:s klimatpanels färska larmrapport.

Hon anser att priset för att släppa ut koldioxid är ”historiskt lågt”, betydligt lägre än den kostnad EU räknade med när man tittade på vilka företag som riskerade att utsättas för snedvriden konkurrens.

I Stenungsund menar man att 10 000 jobb hotas, hur ser du på det?

– Det är ett luftargument. I och med att det är tydligt att jobben kommer att bli en stor valfråga, så använder de sig av det här argumentet för att skaffa sig ytterligare skattemedel, säger Martina Krüger.