Även domstolar bryter mot lagen, i alla fall enligt Diskrimineringsombudsmannen som stämt Solna tingsrätt i Arbetsdomstolen. DO anser att domstolen missgynnat en föräldraledig jurist.

Under årets lönerevision i våras fick beredningsjuristen, som varit föräldraledig sedan förra våren, beskedet att hon skulle få 300 kronor i löneökning. Hennes kollegor som varit i tjänst medan hon varit ledig fick mellan 1 100 och 2 100 kronor.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) anser att hon missgynnats för att hon varit föräldraledig. Enligt stämningsansökan som DO lämnat till Arbetsdomstolen har arbetsgivaren vid lönesättningen valt att premiera dem som visat intresse och engagemang för verksamhetsutveckling under en omorganisation som pågått under juristens ledighet.

Eftersom hon inte varit på plats har hon inte kunnat bidra i utvecklingen. DO anser att hon missgynnats som föräldraledig eftersom tingsrätten valt att tillämpa ett lönekriterium som kräver närvaro på arbetsplatsen.

I ett pressmeddelande skriver också DO att det var andra kriterier, så som resultat och skicklighet, som i stället gällde vid lönesättningen av dem som varit frånvarande från arbetet.

– Det här resonemanget visar att tingsrätten har haft olika bedömningskriterier för personal i tjänst och för de som varit föräldralediga, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg, i en kommentar.

– Resonemanget leder till att föräldralediga hamnar efter i löneutvecklingen, vilket tyvärr är ett mycket vanligt problem.

Rebecca Edvardson, chefsadministratör på Solna tingsrätt, bekräftar att den föräldralediga juristen fått lägre löneökning än sina kollegor, men vill i övrigt inte kommentera ärendet.

– Det är väldigt tråkigt att vi kommit hit, men samtidigt är det bra att vi nu vet läget och kan få utrett vad som gäller. Om man känner sig diskriminerad ska man givetvis anmäla det, och det har vår medarbetare gjort, säger hon.

DO har stämt Solna tingsrätt i Arbetsdomstolen för brott mot föräldraledighetslagen. Enligt lagen får arbetsgivare inte missgynna någon på grund av föräldraledighet. Det innebär att ledigheten inte ska påverka lönesättningen eller andra villkor. En föräldraledig ska ha samma löneutveckling som om personen arbetat som vanligt.

DO kräver att kvinnans lön justeras upp och att hon får 40 000 kronor i ersättning för kränkningen.