Arbetsförmedlingen har beslutat att sluta med den upphandlade tjänsten jobbcoachning för nya arbetslösa.

I stället vill förmedlingen prioritera resurserna för att förhindra och bryta långtidsarbetslöshet.

”Vår tolkning av budgetpropositionen är att regeringen inte prioriterar att fortsätta den satsning som tidigare gjorts på coachning för nyarbetslösa. Resurserna ska koncentreras på att stötta de personer som är i störst behov av insatser. Vi avslutar därför jobbcoachningstjänsten för nyarbetslösa”, skriver Clas Olsson, tillförordnad generaldirektör i ett pressmeddelande.

I finanskrisens spår växte systemet med privata jobbcoacher kraftigt till uppemot 30 000 inskrivna och kostade åren 2009 och 2010 över en miljard kronor årligen. I dagsläget är den siffran nere i runt 2 600 arbetssökande inskrivna i tjänsten.

– Krisen är nu över och fokus ligger nu på att hjälpa dem som står längre ifrån arbetsmarknaden, säger Clas Olsson.

När regeringen inte avsatte några pengar för jobbcoacher till nya arbetslösa i budgeten föll det sig naturligt att avskaffa systemet, enligt Olsson. Exakt hur många jobbcoachföretag det berör är svårt att säga. Det finns runt 700 företag ackrediterade i Arbetsförmedlingens register, men det är inte alla som har några kunder, det vill säga arbetssökande, hos sig.

Arbetsförmedlingens — och i förlängningen regeringens — fokusering på de långtidsarbetslösa har fått kritik, bland annat från facken och oppositionen, men också från vissa arbetsgivarorganisationer. De nya arbetslösa och matchningen till nya jobb prioriteras för lågt.

– Jo, det finns en sådan kritik från en del parter runt arbetsmarknaden. Men huvudprincipen är stadfäst redan i vår instruktion och kanske än mer i de propositioner som kommit: resurserna ska läggas på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, för det är där arbetsmarknadspolitiken kan göra störst nytta, säger Clas Olsson.

Arbetsförmedlingen har också klagat hos regeringen för att jobbcoacherna varit alldeles för många och därmed skapat ett system som blir svårt att kontrollera. Att jobbcoacherna för nya arbetslösa nu avskaffas har egentligen inget med det att göra.

– Men på sätt viss minskar det problemet vi beskrev i den där rapporten. Den tjänsten som omfattar allra flest leverantörer, den kommer vi nu inte att behöva ägna oss åt att följa upp, säger Olsson.