Det pågår en strid bland arbetsgivarna om parternas nyskrivna etiska plattform inom privat vård och omsorg.

Medan Vårdföretagarna åtminstone till en början ställde sig bakom plattformens skrivningar om kollektivavtalens nödvändiga roll var skrivningen plötsligt inte lika viktig för Svenskt Näringsliv och Företagarna.

Efter alla vårdskandaler ska den etiska plattformen bilda bas för kvalitet inom vård och omsorg.

Initiativet är alltså gott. Men hur är det egentligen med viljan?

Svenskt Näringslivs Annika Lundius hävdar i en kommentar att krav på kollektivavtal hotar ”den nödvändiga förnyelsen av offentlig sektor”.

Hur en försämring av anställdas arbetsvillkor kan uppfattas som en kvalitetssäkring är svårbegripligt.

Företagarna å sin sida hävdar att det enligt EU-rätten inte är möjligt att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling. Därför bör kravet inte heller finnas med i plattformen.

Men EU-rätten har ingen som helst bäring på en frivillig etisk plattform i Sverige.

Arbetet med utformning och tillämpning av den etiska plattformen ska nu drivas av parterna. Förhoppningsvis tar arbetsgivarparten sitt förnuft till fånga och visar att de också i verkligheten är intresserade av en kvalitetssäkring inom privat vård och omsorg.

Martin Klepke