Cirka 90 personer riskerar mista jobbet sedan företaget Parker Hannifin meddelat att man vill lägga ner sin verksamhet i Falköping.

Skälet till nedläggningen är vikande efterfrågan, uppger Skövde Nyheter.

På företaget tillverkas pneumatiska cylindrar. Tillverkningen i Falköping startade 1915 och 1944 köptes verksamheten av Parker-koncernen.

Enligt det förslag som finns ska ett designcentrum startas i Borås, och där kan 20 personer få arbete.